Opinion

Ledarsticket:
SUR-förordningen drogs tillbaka – det enda rätta för EU-jordbruket

EU-förslaget till skärpt växtskyddsförordning (SUR eller Sustainable Use Regulation) har dragits tillbaka. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen informerade personligen om beslutet inför EU-parlamentet i Strasbourg. Förordningen stoppades i parlamentet med 299 röster mot 207 och 121 nedlagda röster. Ett och ett halvt års beredningsarbete rinner nu ut i sanden.

Utsikterna för fortsatta trepartsförhandlingar mellan kommissionen och ministerrådet för att rädda SUR hade i praktiken blockerats. Sedan dess har det starkt polariserande förslagets öde diskuterats i olika EU-sammanhang. Bland medlemsländerna i EU-rådet har förslaget inte väckt några större sympatier. Medlemsländerna och parlamentet har fört formella förhandlingar men den nödvändiga kompromissen uteblev och istället uppstod ett visst dödläge.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen redogjorde på tisdagen för sina planer att dra tillbaka den omstridda växtskyddsförordningen. Von der Leyen försäkrade att SUR lanserades för att sänka riskerna i samband med användningen av kemiska växtskyddsmedel. Problematiken kring kemiska växtskyddsmedel kvarstår men tidsplanen är redan snäv. Mot bakgrunden av det kommande EU-parlamentsvalet, torde det nya förslaget bli en uppgift för nästa EU-kommission.

Von der Leyen medgav också att problematiken kring växtskyddet förutsätter nya angreppsvinklar. EU-kommissionens ursprungliga förslag var de facto dåligt från första början. Om någon ny EU-lagstiftning gällande kemiska bekämpningsmedel ska godkännas, och det kan nog finnas vissa rimliga orsaker till det, måste det vara ett skäligt förslag från första början.