Opinion

Ledarsticket:
Suomen Vilja-Aitta visar vägen
för spannmålsodlarna

Landets första producentorganisation inom spannmålsbranschen, Suomen Vilja-Aitta, håller på att grundas. I bästa fall kan Suomen Vilja-Aitta visa vägen för många fler och leda till att producenterna får bättre betalt för sina produkter.

Suomen Vilja-Aitta har under våren lämnat in ansökan om att bli producentorganisation till Livsmedelsverket. Suomen Vilja-Aitta är alltså ett aktiebolag som nu ansöker om producentorganisations status. Livsmedelsverkets behandlingstid är 8-12 veckor. Som medlemmar har producentorganisationen för tillfället fem jordbrukare, eftersom det är minimimängden som krävs.

Enligt uppgift kommer Suomen Vilja-Aitta att försöka utöka sitt medlemsantal så fort som verksamheten är igång på allvar. Stadgarna har skrivits så, att alla som odlar grödor som tröskas med en vanlig spannmålsskördetröska, kan godkännas som medlemmar.

SLC och MTK har redan länge fört fram producentorganisationer som exempel på hur producenter kan bli bättre på att marknadsföra och sälja sin produktion. I Svenskfinland har vi två bekanta och välintegrerade producentorganisationer i Närpes Grönsaker och Ålands Trädgårdshall.

De senaste åren har SLC och MTK tryckt på för att producentorganisationer ska bli vanligare och uppmanat sina medlemmar till att grunda sådana. Det här ser vi resultatet av nu i form av Suomen Vilja-Aitta. Förhoppningsvis leder den här utvecklingen till högre producentpriser i förlängningen, för det är det som odlarna framför allt är ute efter och behöver.