Opinion

Ledarsticket:
SFP:s kräftgång i
opinionsundersökningarna –
presidentvalsfenomen eller inte?

Svenska Folkpartiets understöd brukar i regel vara stabilt, nästan oavsett om ett val är förestående eller inte. Så är det ändå inte just nu. Helsingin Sanomat publicerade på tisdagen en opinionsmätning som visar ett väljarstöd på 3,8 procent för Sfp och 4,3 procent för Kristdemokraterna. Det är den andra mätningen i januari som visar att Sfp och Kd bytt plats när det kommer till partiernas väljarstöd.

Av riksdagspartierna är det enbart Rörelse nu som har ett lägre stöd bland väljarna. Sfp är det enda regeringsparti vars väljarstöd minskat i HS mätning. Yles partimätning den 4 januari visade ett liknande resultat. Då fick Kd ett väljarstöd på 4,1 procent medan Sfp låg på 3,9. I Yles januarimätning ökade ändå Sfp sitt väljarstöd en aning från bottennoteringen i december då partiet hade enbart 3,5 procent.

Det är ändå väldigt osäkert om dessa opinionsmätningar återspeglar en verklig förändring i väljarstödet, eftersom förändringarna trots allt är förhållandevis små. En förklaring till ett minskat väljarstöd kunde vara att presidentvalet fullständigt dominerar den offentliga politiska diskussionen i Finland just nu. Sfp har inte en kandidat i valet medan Kd har det i jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Vill man analysera det hela djupare kunde man tänka sig att en del Sfp-väljare anser att det i den rådande regeringskoalitionen finns partier som gör borgerlig högerpolitik bättre, närmast Samlingspartiet och Kd, och att de därför läckt dit. Samtidigt kan det också finnas väljare som anser att Sfp, då partiet nu sitter i en högerregering där också Sannfinländarna medverkar, inte längre är deras parti och därför läckt vänsterut, närmast till Socialdemokraterna.