Opinion

Ledarsticket:
Sällsynt tydlighet
av von der Leyen

Det var ett ambitiöst State of the Union-tal som EU-kommissionsordförande Ursula von der Leyen levererade inför Europaparlamentet för några dagar sedan. Kommissionsordförandesn State of the Union-tal tenderar att vara rätt så ambitiösa så det var i sig inte avvikande från tidigare praxis.

Men på en punkt kan man säga att von der Leyen avvek och var anmärkningsvärt tydlig, nämligen gällande EU:s utvidgning. Hon sade inte bara att EU ska fortsätta att eftersträva att bli en större och mera heltäckande union i Europa, utan också att man uttryckligen strävar efter att få med Ukraina, Moldavien och länderna på västra Balkan som EU-medlemmar.

Ukraina och Moldavien har relativt nyligen fått kandidatstatus och länderna på västra Balkan är igen längre hunna i processen. Så småningom torde det kunna bli allvar av deras medlemskap.

Förutom att ett större EU i sig kan ha vissa fördelar, så finns det en annan viktig aspekt här. Att få med dessa länder i EU torde vara ett av de effektivare sätten att förhindra ryskt inflytande i dem, ryskt inflytande som i alla händelser skulle innebära problem för EU i framtiden.

Just den här gången kan vi vara ganska säkra på att von der Leyens tal noterats också i Moskva.