Opinion

Ledarsticket:
Nylands brigad måste ta
säkerhetsaspekterna på allvar!

För ungefär en månad sedan höll flera beväringar på att drunkna i samband med en landstigningsövning vid Nylands brigad och en beväring skadades allvarligt.

Förra veckan, den 26 oktober, hade det igen gått sex år sedan den ödesdigra olyckan med en militär transportbil från Nylands brigad och ett tåg, den så kallade Skogbyolyckan. Fyra personer omkom i olyckan, tre av dem var beväringar och en passagerare i tåget.

Man blir mäkta överraskad över hur bräckligt säkerhetstänkandet är vid Nylands brigad. De här händelserna är långt ifrån de enda tillbuden, om än kanske de mer dramatiska under de senaste åren.

I offentligheten har det under den senaste tiden förekommit olika vittnesmål och skildringar om farliga, dramatiska och onödiga tillbud och händelser vid Nylands brigad. Ofta har det handlat om incidenter som involverat olika slags transporter eller förflyttningar. Till havs eller på land.

Speciellt beväringstransporterna med lastbilar, eller omständigheter omkring dem, har uppvisat stora brister, brister som fått en direkt inverkan på säkerheten för beväringarna som transporterats.

Finns det någon slags nonchalans för säkerhetsaspekterna hos dem som jobbar med utbildning av beväringarna? När det gäller allvarliga olyckor och rent av dödsfall så måste vi kunna kräva ansvar också av dem, precis som av alla andra i samhället. Den gamla tystnadskulturen inom militären har man försökt motarbeta över tid, men sannolikt finns den fortfarande kvar till en del.

Förtroendet för just Nylands brigad håller på att brista då det gäller beväringarnas säkerhet. Förtroendet hos föräldrar, men också på andra håll i samhället. Så här kan vi helt enkelt inte ha det. I det kortare perspektivet får ett bristande förtroende ungdomar som ska göra värnplikten att överväga andra tjänstgöringsplatser än Nylands brigad. I det längre perspektivet får det ungdomar att överväga andra alternativ än militärtjänstgöring.