Opinion

Ledarsticket:
Nu behövs en kunnig och flitig
livsmedelsmarknadsombudsman

Tjänsten som livsmedelsmarknadsombudsman söktes inom den utsatta tiden av 11 personer. Tjänsten tillsätts för viss tid, dock högst fem år, från och med den 1 september 2024 eller enligt överenskommelse, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen har till uppgift att övervaka att det mellan aktörerna inom livsmedelskedjan inte förekommer sådan affärspraxis och sådana avtalsvillkor som enligt livsmedelsmarknadslagen är förbjudna. Till uppgiften hör också att ge rekommendationer, utlåtanden och förslag som hänför sig till verksamheten inom livsmedelskedjan. Vidare ger livsmedelsmarknadsombudsmannen information och råd om god affärssed.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen ska framför allt agera i frågor som är av avsevärd betydelse för en fungerande livsmedelskedja eller där det mera allmänt kan antas förekomma avsevärda problem. Tjänsten söktes nu av Ville-Petteri Kujansuu, Suvi Mikkonen, Paula Paloranta, Tommy Stenlund, Jarno Sukanen, Tuula Säynätmäki, Ismo Tuominen och Janne Vainionpää. Tre sökande önskade att deras namn inte offentliggörs. Tjänsten sköts nu tillfälligt av Ismo Tuominen och han har, särskilt när det gäller vissa typer av frågeställningar, visat sig vara rätt så driftig.

Ansökningstiden gick som sagt ut förra veckans torsdag. Nu skulle det vara ytterst viktigt att välja en kunnig och flitig person till livsmedelsmarknadsombudsman. Att döma från namnen på de sökande finns där i varje fall flera kompetenta sökanden med tjänstemannabakgrund, inte minst från olika myndigheter. Hela livsmedelskedjan förtjänar en livsmedelsmarknadsombudsman som tar de olika aktörernas problem på allvar och gör någonting åt dem.