Opinion

Ledarsticket:
Novias utbildning för vuxna
en positiv signal i Österbotten

Yrkeshögskolan Novia och SLC har inlett ett samarbete för att utreda intresset för en jord- och skogsbruksutbildning för vuxna i Österbotten. Om allting går vägen kan utbildningen av agrologer och skogsbruksingenjörer inledas redan 2024.

ÖSP och SLC har kartlagt intresset och ett sånt verkar finnas i Österbotten, det har man fått starka signaler om. Syftet med den här specifika utbildningen är att skapa utbildningsmöjligheter för de som är inne i arbetslivet och inte har möjlighet att studera på heltid.

Utbildningen börjar som tvååriga öppna högskolestudier i Österbotten. Det handlar främst om distansstudier, men ungefär en gång i månaden har studerandena intensiva dagar tillsammans. Dessa sker främst i Vasa, men kommer också att alternera mellan olika orter i Österbotten.

Flexstudierna inleds genom ett enkelt anmälningsförfarande vid öppna YH. Efter två år av öppna studier kan man ansöka om att fortsätta studera flexibelt som examensstuderande, inom en egen ansökningskvot. I sin helhet omfattar studierna därmed 4 år och 240 studiepoäng.

I sämsta fall är det här ett lovvärt initiativ och en positiv signal. I bästa fall en konkret åtgärd som i förlängningen höjer utbildningsnivån inom det finlandssvenska jord- och skogsbruket. Om det är någon slutsats i Kaj Suomelas några veckor gamla utbildningsutredning som är väldigt entydig, är det den att det på den finländska arbetsmarknaden finns en efterfrågan som klart överstiger utbudet på personer med jord- och skogsbruksutbildning och som dessutom talar svenska.