Opinion

Ledarsticket:
Mycket nytt i årets stödansökan
– var uppmärksam

Den nya förbindelseperioden och nya CAP medför givetvis förändringar i stödformerna, utformningen av dem och villkoren. På ett praktiskt plan är det först nu som lantbrukarna börjar märka av förändringen i och med att det blivit dags för den första stödansökan.

Stödansökan är i många avseenden jordbrukarens viktigaste jobb. En stor del av årets intäkter kommer på de flesta gårdar via stöden, på många växtodlingsgårdar kan det handla om hela 40-50 procent av årets intäkter. Därför gäller det att vara noggrann med ansökan och även i övrigt se till att man uppfyller villkoren för stöden under hela året.

I årets stödansökan förekommer flera nya stödformer, termer och kanske framför allt nya villkor för sedan tidigare bekanta stödformer. Nu är det speciellt stor orsak till att vara uppmärksam. 8.5 öppnade årets stödansökan och 15.6 ska stödansökan senast vara inne.

Nu är det också första året som man kan göra stödansökan enbart elektroniskt i Viputjänsten. Kanske det just i år finns speciellt stort behov för jordbrukarna att få hjälp med stödansökan, till exempel av ett Vipuombud eller en rådgivare.