Opinion

Ledarsticket:
Mycket bättre kanslichef
än Pesonen kan de finländska
bönderna inte få

Generalsekreteraren för de europeiska böndernas centralorganisation Copa-Cocega, agronom Pekka Pesonen, blir ny kanslichef på Jord- och skogsbruksministeriet. Tjänsten som kanslichef har lediganslagits i och med att den nuvarande kanslichefen Jaana Husu-Kallio snart går i pension.

Innan Pesonen blev generalsekreterare för Copa-Cocega jobbade han som statssekreterare för jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja (C.) samt som husdjursombudsman i MTK:s, SLC:s och Pellervos Brysselkontor. Så sent som 2022 deltog Pesonen i MTK:s ordförandekamp men förlorade mot MTK:s sittande ordförande Juha Marttila.

Tjänsten som kanslichef på Jord- och skogsbruksministeriet söktes av 16 personer. Bland de sökande fanns en del bekanta namn från jord- och skogsbruksbranschen, till exempel Minna-Mari Kaila, som inte heller skulle varit något dåligt val.

Pekka Pesonen har ändå en lång, aktiv och bred karriär inom jordbruksbranschen bakom sig. Han har jobbat på högsta nationella nivå och senare gjort en rätt så lång karriär i Bryssel.

Eftersom han i Bryssel representerat hela Europas bönder är han också den som håller kontakten och förhandlar med andra bönder men också andra parter runt om i världen. Han har med andra ord haft en tydlig internationell profil i sitt arbete.

Kanske blir Pesonen med sin bakgrund den person som på allvar sätter fart på de omtalade satsningarna på den finska livsmedelsexporten. Satsningar som finns med som skrivningar i det gällande regeringsprogrammet och som lantbruksnäringarna i Finland verkligen skulle behöva.