Opinion

Ledarsticket:
Mjölken och den
gröna omställningen

I Sverige har Arla höjt producentpriset till mjölkbönderna två månader i rad. De senaste tolv månaderna har böndernas ersättning för såväl ekologisk som konventionell mjölk stigit med nästan en krona per kilo. Och ännu dyrare ska det bli tycker Arla Sveriges vd Cecilia Kocken.

”Alla måste hjälpa till för att vi ska göra den gröna omställningen inom mejeri och hela lantbruket. Hela vägen från gården till dagligvaruhandeln och till konsumenten, även politiker behöver göra sin del för att accelerera den gröna omställningen”, säger Kocken.

För att skynda på böndernas investeringar i önskad riktning har Arla infört en modell där varje bonde får poäng för utsläppsminskande åtgärder, till exempel effektivare utfodring eller förnybar el. Varje poäng ger bonden drygt 0,3 öre per kilo invägd mjölk. De åtgärder som har störst potential att minska klimatutsläppen ger flest poäng, och totalt har Arla öronmärkt 500 miljoner euro per år för det här.

Enligt Cecilia Kocken ska det hela finansieras genom högre producentpriser och ska mjölkbonden få kostnadstäckning för det så behöver bonden få drygt en krona till per kilo invägd mjölk. Det är otroligt intressant att se hur olika aktörer skissar upp att den gröna omställningen ska genomföras i praktiken och inte minst hur den ska finansieras. Investeringarna riskerar ändå att bli den lilla tuvan som stjälper det stora lasset.