Opinion

Ledarsticket:
Klomifen används inte
i vår äggproduktion

Fastän det säkert kan sägas en hel del om boxning, är det svårt att vara helt blottad från empati gentemot proffsboxaren Robert Helenius, som fastnade i dopingkontrollen i London i augusti.

Finländarna har beskyllts för dubbelmoral, när vi försöker tro på att det handlar om ett misstag. När idrottare från andra länder åker fast har vi kanske lättare att vara kritiska. Det torde dock finnas en chans att Robert Helenius inte har gjort sig skyldig till dopning, åtminstone inte medvetet.

Det var ämnet klomifen som hittades i proven från augusti, och det räcker med väldigt små mängder för att avslöja förekomsten. Redan det torde väl innebära att ett misstag av något slag inte är helt uteslutet?

En teori som dykt upp i sammanhanget är emellertid att han kan ha fått klomifen i sig på grund av sin diet. Han äter kött och ägg i enorma mängder, och på vissa håll i världen lär klomifen ha använts för att främja tillväxten hos djur samt hönsens äggläggning. Den teorin gick igenom i våra medier, förvisso med några ställvisa frågetecken.

Det var tydligen inte många utanför livsmedelsbranschen, som ens tog någon större notis av eventuella konsekvenser för vår egna hönserier eller vår djurhållning överlag. Vad hade reaktionen månne varit om någon slagit upp ett påstående i största allmänhet om att hönsägg i Finland innehåller rester av klomifen?

Det är i vilket fall som helst förbjudet att använda klomifen på produktionsdjur i hela EU för att främja deras växt eller produktionsförmåga. Det går någorlunda enkelt att få reda på hos Livsmedelsverket. Och inte nog med det, ämnet är inte heller tillåtet inom husdjursproduktionen i Förenade Kungariket, ej heller i USA.

Om Robert Helenius fått ämnet i sig via mat, har det alltså med stor sannolikhet producerats på en ort där klomifen är tillåtet i djurhållningen, eller så har ämnet använts olagligt på de råvaror som utgjort ingredienserna i maten.

I fjol lyckades den brittiska boxaren Conor Benn delvis ta sig ut ur sitt trångmål efter ett liknande testresultat. Han hänvisade till sin höga konsumtion av hönsägg. I hans fall var brittiska medier i alla fall rimligt snabba med påpekandet att klomifen inte är godkänt inom djurhållningen i Förenade Kungariket.

Våra egna riksmedier kunde ha tagit exempel i Robert Helenius fall.