Opinion

Ledarsticket:
Hur ska den ukrainska
spannmålen fås ut ur landet?

Världen hotas av en matkris. Den börjar sannolikt som hungersnöd i länder i norra och östra Afrika, men har också potentialen till att sprida sig till flera andra länder och rent av bli någonting av en global matkris.

Så kan det gå om inte den ukrainska spannmålen fås ut ur landet. Ryssland har effektivt lyckats blockera ukrainska hamnar och sjövägen ut från Svarta Havet. Järnvägstransporterna västerut har utökats men sjötransporterna är överlägsna på alla sätt då det gäller en bulkprodukt som spannmål.

EU har insett vilka proportioner det här kan få och därför var ärendet uppe till behandling vid det extrainsatta toppmötet i Bryssel i början av veckan. EU har redan tidigare vädjat till Putin om att sjövägen från Svarta Havets djuphamnar skulle öppnas för spannmålsexport och nu i Bryssel berättade Frankrikes Emmanuel Macron att han igen vädjat till Rysslands Vladimir Putin tillsammans med Tysklands Olaf Scholz, nu specifikt gällande hamnen i Odessa.

Många av världens länder, ofta utvecklingsländer, har byggt upp sin spannmålstillgång baserat på import från Ukraina. FN:s World Food Programme (WFP) skaffar 40 procent av den spannmål de delar ut till världens allra fattigaste hörn just från Ukraina. Rysslands och Putins blockad av Svarta Havets hamnar har en enorm sprängkraft.

Under fortsättningskriget (1941-1944) var det viktigt för Mannerheim att sjövägen till Sankt Petersburg inte blockerades av Finland eftersom han ansåg att det skulle varit onödigt besvärligt och förödmjukande för Sovjetunionen och Stalin. Putin är tydligen inte hänsynsfull på motsvarande sätt.