Opinion

Ledarsticket:
Grön el på bekostnad av skogen

Planerna på att bygga ut vindkraften i vårt land är väldigt omfattande. Enligt Finlands Vindkraftsförening är en kapacitet på drygt 40.000 MW i planeringsstadiet för landbaserad vindkraft. Till havs planeras ytterligare en effekt på runt 13.000 MW.

Förutom de projekt som ännu bara planeras så har det redan beviljats byggnadstillstånd för nya vindkraftverk med en total effekt på drygt 6.000 MW, varav man som bäst håller på att bygga 3.000 MW. Det kan jämföras med att effekten på Olkiluoto 3 är på 1.600 MW. När den reaktorn nu sedan kommer igång.

Troligen kommer en del av de planerade projektet aldrig att bli av. Ändå kommer elförsörjningen radikalt att förändras inom de närmaste åren i Finland. Utbudet på förnybar el kommer att explodera. Det har företagen fått vittring på och i landet skissas nu febrilt på planer för tillverkning av grönt stål, vätgas och andra klimatneutrala produkter som behöver el vid tillverkningen.

För en del skogsägare är vindkraften en lyckträff. Markarrende till vindkraftsanläggningar kan ge en stabil inkomst många år framöver. Andra skogsägare har sämre tur. Den kraftiga utbyggnaden av vindkraften betyder också att många nya kraftledningar behöver dras över åkrar och skogar.

Stamnätsbolaget Fingrid planerar att bygga 3.500 km nya högspänningsledningar inom de närmaste tio åren. Lokala elbolag och vindkraftsbolag kommer också att bygga många nya ellinjer. Skogen får ge plats åt tiotals meter breda ledningsgator.

Det som svider hårdast är att ersättningen för skogen är löjligt liten. Enligt lag har de bolag som bygger elledningar möjlighet att tvångsinlösa den mark som behövs. Engångsersättningen rör sig om några hundra euro per hektar. Skogens framtida avkastning beaktas inte alls.

Ersättningsfrågan har diskuterats under flera regeringar, men några konkreta lagförslag som skulle ge skälig ersättning till markägarna har inte dykt upp. Detta är något som nästa regering kunde ta sikte på. Skogsägarna är inte de som skall betala för den gröna övergången.