Opinion

Ledarsticket:
Ett slag för inhemska rotfrukter

Jord- och skogsbruksministeriet har gett ut guiden ”Suomi – Juuresmaa” (Finland – rotfruktslandet) för frilandsodlare, partiaffärer och yrkeskök. Guiden finansieras av JSM och avsikten är att främja den inhemska rotfrukts- och grönsaksproduktionen och göra den mångsidigare.

Guiden behandlar både kända och mindre kända rotfrukter, introducerar hur man använder sig av dem i intressanta recept och behandlar det hela ur ett ”från-jord-till-bord”-perspektiv.

Guiden betonar också användningen av rotfrukter och grönsaker ur ett lokalekonomiskt perspektiv. Vi vet sedan gammalt att om yrkesköken själva får välja så väljer de inhemska, färska och smakliga rotfrukter och grönsaker. Däremot, om någon siffernisse sköter inköpen eller om det är fråga om offentlig upphandling där det billiga priset regerar framom alla andra kriterier, så är det svårt för det inhemska att hävda sig.

Ät inhemska rotfrukter också i morgon!