Opinion

Ledarsticket:
En kakaokris som kanske
för någonting gott med sig?

Det håller på att segla upp någonting av en kakaokris i världen.

Efter flera säsonger av dåliga kakaoskördar, närmast på grund av häftiga regn, i viktiga kakaoländer som Elfenbenskusten och Ghana stiger råvarupriserna i världen, inte minst här i EU. Kakaofuturerna i London och New York stiger speciellt mycket för tillfället. Samtidigt höjer en del regeringar också beskattningen på sötsaker, exempelvis Finlands, vilket ger en ytterligare prishöjning för konsumenterna.

International Cocoa Organization (ICCO) varnar för mindre utbud och högre kostnader. Här spelar inte bara vädret in, utan också ökad efterfrågan på kakao och choklad på nya marknader, framför allt i Fjärran Östern. Dessutom spelar EU:s avskogningsförordning in också här. Målet med direktivet är att förhindra avskogning till följd av jordbruksexpansion. Länder som inte klarar av att möta EU:s krav kan tvingas avsluta sin kakaoexport till unionen. Exakt hur det blir med detta är fortfarande långt ifrån klart.

Det är också dåligt med återväxten bland odlarna av kakao. Odlingarna är i regel småskaliga och bönderna underbetalda, medan yngre generationer tenderar att migrera till städer. Globala råvarupriser rör sig ändå ofta i cykler, men i något skede brukar ändå de negativa effekterna slå hårt mot de mindre producenterna. Om den begynnande kakaokrisen skulle leda till högre och bestående producentpriser för kakaobönderna kan man ju inte göra annat än att applådera utvecklingen, det är ändå inte alls sagt att så sker.

Enligt de mest pessimistiska prognoserna kan dessutom nästan en tredjedel av världens befintliga kakaoproduktion upphöra fram till 2050, till följd av klimatförändringen och stigande temperaturer.