Opinion

Ledarsticket:
Bra initiativ av nya ministern

Nya jord- och skogsbruksministern Antti Kurvinen (C) har presenterat ett initiativ i form av en slags ”worst-case-scenario”-utredning.

Utredningen ska beakta vad som händer med den finländska livsmedelsproduktionen, lantbruket och försörjningsberedskapen om odlingssäsongen 2022 blir dålig eller rentav blir ett missväxtår?

I den pressade situationen som jordbruket befinner sig i känns det här kanske som en rätt så liten sak. Och stor är den inte heller. Man kan också fundera på om den faktiskt leder till något konkret.

Utredningar och tillsättandet av arbetsgrupper kan vara ett bekvämt sätt att politiskt hantera besvärliga frågor. Men då man tittar till sak är det ändå svårt att se på det här som något annat än ett lovvärt initiativ för att skapa en viss beredskap för den händelse att jordbrukarna och branschen hamnar i ett ännu mera pressat läge i nästa höst.