Opinion

Ledarsticket:
Blir det högre
elpriset bestående?

Elpriserna i Finland fortsätter att stiga och slår nya prisrekord. Just nu är det vinterns kalla väder som via den ökade konsumtionen driver på priset.

Elbörsens partipris, medelpriset för 2021, steg till rekordhöga 7,24 cent per kilowattimme. 2020 låg motsvarande siffra på under 3 cent. Alldeles särskilt högt var partipriset på el i december då det stundvis steg till över 1 euro per kilowattimme.

För konsumenten finns det fortfarande elbolag som erbjuder tidsbundna avtal, dock inte nära på lika många som för ett år sedan. Enligt Energiateollisuus ry är det för tillfället 26 elbolag som erbjuder tidsbundna avtal och priserna varierar från 8 cent till 15 cent per kilowattimme.

I framtiden förväntas elförbrukningen att öka i industrin och när elen ska ersätta bränslet. Till exempel skogsindustrins elförbrukning ökade ifjol med 4,5 procent. Fortsättningsvis tror experterna att elförbrukningen årligen ökar måttligt, men om ungefär tio år kan vi få se en verkligt kraftig ökning, om väteproduktionen kommer i gång på allvar.

Importen av el är ungefär en femtedel av den finländska produktionen. Finlands nettoimport förväntas minska i år när Olkiluoto 3 börjar producera el. Vindkraften byggs också ut för tillfället. Experter tror att Finlands elimport och -export om några år kommer att ligga på ungefär samma nivå.

Sannolikt är den här prisuppgången på el någonting av en början på en mer bestående prisökning på el eller i varje fall en signal om vad som komma skall, förr eller senare.