Opinion

Ledarsticket:
Åländskt lagtingsval på söndag
– hur ska det gå för lantbruket?

På söndag är det lagtingsval på Åland och det ser ut att bli ett minst sagt spännande val.

Det finns en överhängande risk att maktpartiet Åländsk Center tappar en del av sina positioner, men i övrigt är det svårt att sia om hur det kommer att gå.

Speciellt oroande är det också att det på Åländsk Centerns lista inte finns särskilt många lantbruksföreträdare. Visst, några finns där, men det känns ändå som att några få företrädare kommer att ha ett tufft jobb att bevaka lantbrukets och primärnäringarnas intressen i hela landskapet under de kommande fyra åren.

Och just det, så ska ju kandidaterna bli invalda också. Ålänning – gå och rösta på söndag!