Opinion

Ledaren:
Valrossen, Mikko Kärnä
och Finlands CAP-plan
– rötmånaden är här

Valrossen i Fredrikshamn tog oss alla med storm i mitten av juli. Det var bara några dagar efter att Finlandsarenan i Björneborg avslutats och medieklimatet var ytterst mottagligt för ett gulligt och sympatiskt däggdjur som alldeles tydligt befann sig på fel plats. Och dessutom ställde sötnosen till med diverse upptåg som bland annat involverade en ryssja och en mattställning.

Mediebevakningen blev omfattande, nästan gigantisk med finländska mått mätt. Givetvis blev bevakningen för intensiv, det är enkelt att konstatera så här i efterhand.

Också andra än medierna passade på att gå igång på valrossens öden och irrfärder i Fredrikshamns- och Kotkatrakten. Bland dem Centerns ärkepopulist och sladdertratt Mikko Kärnä, riksdagsledamoten från Lappland, som uppenbarligen ansåg det nödvändigt för honom att engagera sig i valrossens äventyr i Kymmenedalen.

I ett tidigt skede konstaterade Kärnä att valrossen kommer att dö och att det kanske är bäst att avliva den så fort som möjligt samt att ställa ut den som sevärdhet vid stadshuset i Fredrikshamn. Just den delen, Kärnäs analys av hur det slutligen kommer att gå med valrossen, är det säkert lätt att hålla med om. En valross hör inte hemma i Finska viken och dyker den upp där och tar sig upp på stränder så mår den knappast bra.

Hur alltihop ska hanteras är sedan en annan sak, men inte heller hans åsikt om det är det mest upprörande. Efter att valrossen sedan dött under transporten till Högholmens zoo är Kärnä och konstaterar att han vann över valrossen med 100-0.

Det är svårt att inse när, hur och varför det hela blev en duell mellan valrossen och Mikko Kärnä, men enligt honom har det tydligen blivit det. Det handlar förstås i grund och botten om att Kärnä återigen såg sin chans till att plocka några alldeles särskilt billiga politiska poäng och på något sätt kamma hem väljarsympatier på valrossens bekostnad. Huruvida det lyckades eller inte är svårt att säga, men försöket var åtminstone ihärdigt.

Strax efter Mikko Kärnäs ensidiga batalj med valrossen på de sociala medierna offentliggjordes det att Finlands CAP-plan lämnats till EU-kommissionen. CAP-planen och svaren på kommissionens kommentarer finns nu till beskådande på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Som bekant så skickade Finland sitt av statsrådet godkända förslag till CAP-plan till EU-kommissionen i slutet av 2021 och fick i mars ett så kallat observationsbrev i retur med 220 synpunkter på Finlands CAP-plan. Utifrån detta har Finland och kommissionen nu fört intensiva förhandlingar, från april till mitten av juli, om godkännandet av planen.

EU-kommissionens iakttagelser gäller närmast miljö- och klimatåtgärderna i planen samt en del detaljer. Förhandlingarna med kommissionen fördes på alla nivåer, inklusive två gånger mellan jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen och den berörda EU-kommissionären Janusz Wojciechowski. Under vecka 28 nådde Finland och Europeiska kommissionen en överenskommelse i förhandlingarna om hur EU:s jordbrukspolitik ska tillämpas i Finland från och med början av 2023. Efter det har planen finslipats och färdigställts.

EU-kommissionen förväntas formellt godkänna Finlands CAP-plan i början av september. I mitten av september lämnas samtidigt förslag till nationell lagstiftning till riksdagen. Det bereds också författningar på lägre nivå som ska komplettera lagarna, och dessutom färdigställs de informationssystem som behövs.

Den nya CAP-planen börjar genomföras 2023 och gäller till och med 2027. Nu kan man som bonde allt börja ta det som allt mer sannolikt att nya CAP faktiskt blir av och det uttryckligen från och med 2023. Det här trots att vi inte känner till alla detaljer än och en del kommer antagligen till odlarnas kännedom först nästa vår.

Rötmånaden är redan långt hunnen och snart är det skördetid. Det återstår ännu att se vad den för med sig i år.