Opinion

Ledaren:
Svinproduktionen backar
i hela Nordeuropa

Svinproduktionen backar rejält i grismeckat Danmark, men också i Tyskland. Enligt den senaste statistiken har de danska svinbesättningarna i genomsnitt reducerats med nästan tio procent under det gångna året. Här i Finland har en del svingårdar avslutat verksamheten under fjolåret och trenden verkar fortsätta också i år.

Enligt färska siffror från Danmarks Statistik har antalet grisar minskat från 12,2 miljoner djur till 11 miljoner djur föregående sommar. De danska svinproducenterna har framför allt reagerat på stigande priser på foder och energi. Särskilt starkt drabbas avelsgrisproduktionen, men också smågrisproduktionen fortsätter att backa.

Avvecklingen inom denna sektor var i medeltal 6,5 procent, vilket redan i sig är dramatiskt. Inom den danska sugghållningen noteras den lägsta siffran sedan flera årtionden. Det är en lång process att avsluta smågrisproduktion och sugghållning. Det räcker nästan ett år innan den sista grisen är ute ur stallet. Dramatiska siffror noteras också inom den danska slakten. Under årets första sex månader slaktades en femtedel färre grisar, jämfört med motsvarande period 2022.

Samtidigt dröjer det länge innan bonden ser resultatet i tydliga siffror. Om antalet grisar ska öka på nytt, krävs inte bara högre avräkningspriser. Randvillkor och framtidsutsikter måste bli bättre anser de danska producentorganisationerna. I Danmark har produktionen framför allt stoppats i äldre ladugårdar som knappast återupptar verksamheten. De danska producentorganisationerna betvivlar att den danska grisproduktionen någonsin kommer att nå den tidigare nivån.

Samma trend råder även i Tyskland. Under det senaste året har antalet svinproducerande gårdar minskat med nästan 11 procent. Enligt den senaste statistiken i början av maj räknade den tyska statistikmyndigheten in 20,7 miljoner grisar i landet. Det motsvarar en minskning med 7,3 procent eller 1,62 miljoner djur inom ett år.

Jämfört med läget i maj 2021 har det tyska grisbeståndet minskat med 16,1 procent eller 3,99 miljoner grisar. Antalet grisar i landet är det lägsta sedan återföreningen av Öst- och Västtyskland. 1990 räknade man sammanlagt in 30,8 miljoner grisar.

I Tyskland backar också antalet svingårdar i snabb takt. Enligt den senaste räkningen noterade myndigheterna 15.900 gårdar med grisar, vilket är en minskning med 10,8 procent på ett år. De senaste tio åren har antalet svingårdar reducerats med 43 procent.

Den här utvecklingen är inte unik för Danmark och Tyskland, den sker i hela Nordeuropa. Producentpriset på svinkött har varit alltför lågt sedan länge och det i kombination med de senaste årens stigande och turbulenta priser på foder och energi har gjort att många valt att avsluta produktionen. Så har skett också här i Finland, till exempel på Jonny Kronqvists gård i Nykarleby ifjol, vilket LF skrivit om.

Visserligen har vi sett aningen högre svinköttspriser under det senaste året, men samtidigt har vi också haft en märkbar inflation så det går i slutändan ut på ett. Det är beklämmande när en hel produktionsgren minskar på det här sättet. På nationell nivå är inverkan ofta betydande, på regional nivå stor och på den enskilda gården rent av mycket stor, för att inte säga enorm.