Opinion

Ledaren:
Stubb eller Haavisto – sent på
söndag kväll vet vi med säkerhet

Det har varit en intressant presidentvalskampanj trots allt, inte minst den andra omgången. Båda de återstående kandidaterna är väldigt insatta i utrikes- och säkerhetspolitik, ifråga om såväl bredd som djup. De har också sina respektive spetskompetenser. En del av debatterna har varit mycket substansrika och nästan blivit föreläsningar i utrikespolitik och konflikthantering.

I synnerhet Helsingin Sanomats tent för några dagar sedan var intressant och skilde sig en del från det traditionella sättet att göra presidentvalstenter och -utfrågningar på här i Finland. Men Svenska Yles dito några dagar tidigare var inte heller dålig.

Det blir ganska fort påtagligt att både Alexander Stubb och Pekka Haavisto är väldigt insatta i utrikes- och säkerhetspolitik. Stubb har någonting av en föreläsande stil, kanske är det åren som professor i Florens som satt sina spår, medan Haavisto ofta väver in praktiska erfarenheter från sitt yrkesliv i sina åsikter eller ställningstagande. I Haavistos fall är det säkert åren i FN:s och EU:s tjänst, främst i olika fredsmedlingsuppdrag utomlands, som märks av.

Båda två har också sina spetskompetenser ifråga om utrikespolitiken. Stubbs spetskompetens är otvivelaktigt EU-frågorna medan Haavistos igen torde vara fredsmedlingen och konflikthanteringen. Stubb har jobbat i Bryssel med EU-frågor, varit Europaparlamentariker, haft EU-frågorna på sitt bord som minister och beskriver sig själv som EU-nörd. Haavisto har igen under stora delar av sin yrkeskarriär jobbat med fredsmedling runt om i världen och det här kommer onekligen fram både direkt och indirekt i debatterna.

Det finns de facto inte jättestora åsiktsskillnader mellan Stubb och Haavisto, speciellt inte då det kommer till sådant som gäller presidentens ansvarsområde eller har någon enorm betydelse i sak. I några märkbara frågor skiljer sig dock ändå deras åsikter åt.

När det gäller Ålands demilitarisering vill Haavisto fortsätta på samma linje som hittills medan Stubb svävat en aning på den här punkten. När det gäller den allmänna värnplikten så vill Stubb att värnplikten som hittills omfattar enbart män, medan Haavisto öppnar för att den allmänna värnplikten kunde omfatta alla.

När det kommer till om NATO borde placera kärnvapen här i Finland eller inte så öppnar Stubb för det och motiverar det med att det ökar vår säkerhet. Haavisto vill igen se att det som brukar kallas för Norges modell tillämpas också här i Finland och Sverige, alltså att NATO inte placerar ut kärnvapen här. Haavisto anser att Finland har fullt upp med att försvara den 1.300 kilometer långa gränsen mot Ryssland och att vi ändå omfattas av den avskräckande effekt som NATO:s kärnvapenparaply utgör.

I den senaste veckans opinionsmätningar har Haavisto tagit fatt Stubb en del. Ändå, enbart baserat på att en större del av den röstberättigade befolkningen i Finland har borgerliga partisympatier, så torde Stubb ta hem segern på söndag. Samtidigt så vet vi det med säkerhet först när den sista rösten räknats.