Opinion

Ledaren:
Pälsfarmarna är nu i ett särskilt
utsatt läge – näringens framtid
ter sig allt mer oviss

Pälsfarmarna är i ett alldeles särskilt utsatt läge just nu. Sedan sommaren har de varit utsatta för hård myndighetsutövning som på kort sikt hotar framtiden för enskilda familjeföretag och på lite längre, men inte nödvändigtvis alltför lång, sikt hotar hela näringens framtid i Finland.

Det har funnits pälsfarmer i Österbotten i hundra år och hittills har ingen fågelinfluensa genom H5N1-viruset spridits från farmerna. Inte ett enda fall där H5N1-viruset har spridits från djur till människa har heller konstaterats globalt sett.

Livsmedelsverket här i Finland gick för en dryg månad sedan in för en ny strategi för testning av fågelinfluensa. Nu testas inte längre alla djur genom PCR-analyser, utan i stället görs sextio tester per gård där man söker efter antikroppar mot viruset. Och så fattar man sedan beslut om massavlivning på grund av att ett djur har antikroppar.

Det här ledde till att man från FIFUR, Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund, förra veckan gick ut med att pälsfarmarna kan förbjuda provtagarna tillträde till sina farmer. Förbundet står också bakom de pälsfarmare som vill bestrida redan tidigare beslut om massavlivning utgående från de nu gällande premisserna. FIFUR förser farmare som nu måste avliva samtliga pälsdjur utgående från antikroppstest med juridisk hjälp.

FIFUR anser helt enkelt att det inte är juridiskt hållbart att basera ett beslut om avlivning på de här grunderna. Det finns en del farmer i Österbotten som nu gått vidare den här vägen. Så sent som i förrgår (22.11) bestred Jord- och skogsbruksministeriet FIFUR:s syn på att Livsmedelsverkets testningsåtgärder skulle vara överdrivna och oskäliga.

Från Livsmedelsverkets sida anser man att den här typen av testning är legitimerad. Man menar att antikroppar kan vara ett bevis för aktiv virusinfektion. I en artikel av Svenska Yle förra veckans tisdag erkänner ändå Sirpa Kiviruusu, chef på enheten för djurs hälsa och medicinering på Livsmedelsverket, att så länge man inte testar för viruset är det inte säkert att H5N1-viruset finns kvar på farmen.

FIFUR har begärt att man återgår till att genomföra tester enligt samma principer som sommaren 2023.

Pälsfarmerna hamnar dessutom att sätta den nu aktuella pälsningen på paus. De som har startat pälsningsarbetet och inte ännu blivit testade måste i väntan på testning ha ett mellanlager av halvfärdiga skinn. Pälsnäringens framtid ter sig mer oviss än på länge.