Opinion

Ledaren:
IPCC-rapporten ställer
anpassningskrav på det
globala jordbruket

FN:s klimatpanel IPCC publicerade sin sjätte sammanfattande rapport på måndagen. En rapport av den här omfattningen har inte publicerats sedan inför klimatmötet i Paris 2015.

Under de senaste åren har IPCC däremot kommit med flera delrapporter och måndagens rapport sammanfattar dessa och kommer inte i sig med ny forskning. Den första delrapporten som ingår här, ”Den naturvetenskapliga grunden” offentliggjordes i augusti 2021. Delrapporten redogjorde för de vetenskapliga bevisen för klimatuppvärmningen och slog fast att den är orsakad av människan.

Den andra delrapporten, ”Effekter, anpassning och sårbarhet” släpptes i februari 2022. Delrapporten tog upp klimatkrisens konkreta följder och de anpassningsbehov som krisen ger upphov till. Följderna av klimatuppvärmningen utgör redan i dag ett hot mot hälsa och livsmiljöer och påverkar livet för miljarder människor världen över, konstaterade delrapporten.

Den tredje delrapporten ”Att begränsa klimatförändringen” publicerades i april 2022. Delrapporten handlade om vilka lösningar som kan vidtas för att bromsa klimatuppvärmningen. Den här delrapporten ingav en del hopp i och med att den konstaterade att det med rätt politik, infrastruktur och teknik är fullt möjligt att halvera utsläppen till 2030. Alldeles avgörande är att minska användningen av fossila bränslen.

IPCC:s sjätte sammanfattande rapport kräver effektiva åtgärder för att bromsa uppvärmningen. För att begränsa temperaturökningen till 1,5 eller maximalt 2 grader C. borde utsläppen av växthusgaser minskas drastiskt i alla branscher inom detta årtionde, annars kan gränsen överskridas. De beslut som fattas under det pågående decenniet kommer att påverka klimatet under kommande årtusenden.

Enligt FN går världen mot en temperaturhöjning på upp till 2,6 grader, också med de åtaganden som hittills har gjorts för att spara växthusgaser. Fram till 2100 kan den globala uppvärmningen till och med stiga med 2,8 grader, enligt de modeller som klimatforskarna har.

Jordbruket hör till de sektorer som lider mest då klimatet blir hetare. Enligt IPCC-rapporten måste jordbruket och odlingsgrödorna anpassas till hetta, torka och förändrade produktionsomständigheter i största allmänhet. Jordbruket är i nyckelställning, konstaterar experterna i rapporten. Samtidigt förutsätts en hållbar intensifiering.

Klimatexperterna ser ändå en potential i förbättrade sorter och ett hållbart jordbruk. Växtförädlingen måste på sätt eller annat ta fram grödor som klarar värme- och torkstress samt angrepp av skadedjur. Vattensparande teknik är viktig i ett torrt och dammigt klimat.

Här i Finland ligger vi inte vid frontlinjen när det gäller torka och hetta men visst märker vi också här redan nu av ett klimat som är mera svårhanterligt för våra traditionella odlingsgrödor och sorter. Enligt IPCC-forskarna behövs omfattande förändringar inom livsmedelssystemen.

Skogsplanteringar, bevarande av kolrika våtmarker som ängar, våtmarker eller skogar samt återplantering av skog i tropiska områden noteras som nödvändiga åtgärder. Klimatexperterna pekar också på nya chanser, då effektiva och rättvisa klimatåtgärder blir ett resultat av att man klimatanpassar. Hållbara träprodukter bör ersätta produkter som förorsakar stora utsläpp. Luftkvaliteten kan förbättras genom energiproduktion med låga eller inga koldioxidutsläpp. 

Klimatpanelen IPCC:s slutsats i den sjätte sammanfattande rapporten är att läget är allvarligt men att det ännu inte är för sent. FN:s nästa klimatmöte är det 28:e i ordningen och hålls i Dubai i början av december. Förväntningarna är höga då Parisavtalet från 2015 nämligen kräver att alla länder regelbundet ger en lägeskoll om sina utsläpp och klimatstrategier.

Klimatmötet i Dubai är första gången det här ska ske. Många länder är långt från målet, trots att en begränsning av uppvärmningen till 1,5 grader C. skulle kräva skärpta åtgärder omedelbart. Vi befinner oss i ett minst sagt kritiskt skede för världens klimatpolitik.