Opinion

Ledaren:
Det luktar cellulosa lång väg …

EU-kommissionen misstänker kartellbildning inom den europeiska massaproduktionen och cellulosaindustrin i Finland. Det var förra veckans tisdag som skogsbolagen UPM, Stora Enso och Metsä Fibre utsattes för oanmälda razzior på morgonkvisten.

EU-kommissionens konkurrensmyndighet uttrycker i ett pressmeddelande oro för att massaproducenterna i EU bryter mot unionens konkurrenslagar. EU-kommissionen meddelade att de samtidiga tillslagen i ett flertal europeiska länder gjordes för att ta reda på om massabolagen helt enkelt gör sig skyldiga till kartellbildning.

Med kartell avses en formell överenskommelse mellan företag som eftersträvar att sätta marknaden ur spel genom att koordinera priser och produktion med varandra.

Konkurrensmyndigheten betonar att tillslagen inte automatiskt innebär att det finns grund för misstankarna, utan att de är ett första steg i utredningarna. Däremot vet vi, baserat på tidigare erfarenheter och rättslärdas uttalanden i offentligheten gällande det aktuella fallet, att EU-kommissionens konkurrensmyndighet inte gör razzior utan en konkret misstanke.

Som skogsägare går tankarna onekligen till den finländska virkeskartell som pågick 1997-2004. Marknadsdomstolen konstaterade 2009 att skogsbolagen informerat varandra om detaljer i sin affärsverksamhet och delat upp marknaden mellan sig på ett olagligt sätt.

Enligt vad vi vet den här gången så gäller de aktuella misstankarna enbart slutprodukten cellulosa och så länge det är på det sättet bör det här inte ha inneburit eller innebära direkta konsekvenser för skogsägarna.

Men medan priset på det sågade virket och träflisen utvecklats, och just nu ligger på en förhållandevis hög nivå, så har priset på massaved knappt förändrats sedan Finland vann sitt första världsmästerskap i ishockey 1995. Sedan dess har Finland tagit hem världsmästerskapet ytterligare två gånger, men massavedspriset står mer eller mindre och stampar på stället.

Förhoppningsvis kommer skogsindustrins stora investeringar som är på gång här i landet att förändra det. Såväl barr- som lövträdscellulosan har uppvisat vissa marknadsrörelser, närmast under de tre senaste åren, men också där är prisbilden sett i ett tio års perspektiv rätt så stabil.

Till exempel efterfrågan på tidningspapper och annat vitt papper är på tillbakagång, medan igen efterfrågan på kartong närmast ökar. Det här hänger givetvis ihop med samhällstrender som att det trycks allt färre papperstidningar, kontoren blir allt mer ”papperslösa” och hemleveranser av varor ökar.

Det återstår att se hur det går med EU-kommissionens konkurrensmyndighets utredning och vad den kommer att visa. Kartellmisstankar är självfallet tråkiga för den inhemska skogsbranschens image, men för att alla aktörer inom skogsbranschen ska ges en rättvis chans så måste sådana här misstankar alltid utredas grundligt.