Opinion

Ledaren:
Den afrikanska svinpesten
kommer allt närmare Finland

Afrikansk svinpest påträffades förra veckan i ett prov från ett dött vildsvin i Sverige. Fyndplatsen befinner sig nära Fagersta i Västmanland i mellersta Sverige. I dagsläget vet man inte hur smittan har kommit in, men området ligger långt från närmaste smittade område i Europa. Myndigheterna utgår från att smittan har spridits via människor och inte av vildsvin.

Enligt Jordbruksverket i Sverige har vildsvin hittats döda inom ett begränsat område i Fagerstatrakten sedan den 25 augusti. Myndigheterna har börjat lokalisera, begränsa och bekämpa smittan. En av de första åtgärderna blir att tillsammans med jägarorganisationerna söka efter flera döda vildsvin.

Jordbruksverket arbetar enligt en beredskapsplan som nu verkställs. Landsbygdsminister Peter Kullgren har försökt lugna allmänheten och understrukit att smittan inte är farlig för människor och att man till exempel kan fortsätta att äta griskött. Gårdar med grishållning uppmanas att se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär vid tecken på sjukdom eller ökad dödlighet. De svenska grisbönderna är förstås oroliga över sin verksamhet.

Också här i Finland är man orolig över smittan. Finland producerar på årsbasis cirka 160 miljoner kilo svinkött, varav cirka 40 miljoner exporteras. Skulle ASF konstateras även här skulle det leda till en minskad export, vilket troligtvis skulle påverka producentpriserna.

Tomas Långgård, svinproducent i Malax och ordförande för ÖSP, bekräftar för Landsbygdens Folk att oron bland de finska svinproducenterna har ökat på grund av fyndet i mellersta Sverige. Vidare säger han att inga fall konstaterats i tambesättningar i Sverige. Mera om det här i veckans LF.

Sannolikheten att sjukdomen skulle spridas till produktionsdjur inomhus är också mycket liten. Men trots att endast vildsvin har drabbats har det redan fått konsekvenser för den svenska svinsektorn. Flera länder, däribland Polen och Tyskland, har nämligen meddelat att importen av svenskt svinkött avslutas.

Det finns egentligen ingen logik i det eftersom ASF redan finns i dessa länder, men det säger väl mest om hur allvarligt det hela är. Och vid ett fynd i Finland skulle vi drabbas hårdare än Sverige eftersom vi exporterar mera svinkött.

Det mest sannolika är att den påträffade smittan i mellersta Sverige spridits via människor och inte via vildsvin, men vildsvin är förstås ändå alltid en risk. I Sverige uppgår vildsvinsstammen till över 300.000 individer medan den i Finland omfattar endast cirka 2.500 individer. Från producenthåll har man i flera år poängterat vikten av att vildsvinen inte sprider sig norrut. En mindre stam i Finland minskar på sannolikheten för det.

Ett viktigt budskap till svinproducenterna är att fortsätta upprätthålla en hög biosäkerhet. Den största risken för att ASF skulle spridas till tamdjur är att utländsk personal tar hem köttprodukter som kan vara smittade. Jägarna måste också ta sitt ansvar. Personer som åker på jaktresor ska inte ta hem några byten och i de sammanhangen är det också viktigt med renlighet och hygien.

Vissa åtgärder kan te sig aningen överdrivna, men vi har inte råd med ett enda misstag. Svinproducenterna och hela sektorn är redan alltför pressade för det.