Opinion

Ledaren:
Dammsprängningen är
ett terrordåd som leder till
en humanitär kris och en allvarlig
miljökatastrof

Förstörelsen av den för Ukraina livsviktiga dammen i Nova Kachovka i de södra delarna av landet antas få allvarliga återverkningar på jordbruket i regionen. Enorma landområden med stora spannmålsfält har översvämmats. Byar måste evakueras och försörjningen av dricksvatten har förstörts. Putins Ryssland är en terroriststat som inte drar sig för någonting.

Nova Kachovka-dammen över floden Dnepr levererar vatten till bland annat den ukrainska halvön Krim och kärnkraftverket Zaporizja, som båda är under rysk kontroll. Den enorma reservoaren är 240 kilometer lång och upp till 23 kilometer bred. Dammen förser stora delar av södra Ukraina med vatten. Den är belägen i Cherson-regionen, som erövrades av ryska styrkor i ett tidigt skede av kriget, för ungefär ett år sedan.

Kiev och Moskva har gett varandra skulden till förstörelsen, men det är ändå uppenbart att Ryssland ligger bakom det. Ryska styrkor har kontrollerat dammen redan i ett års tid och ryssarna lät, enligt underrättelseuppgifter, minera dammen förra hösten. Sättet på vilket dammen nu gått sönder tyder också på att den sprängts ”inifrån”.

Förstörelsen av dammen utlöste massiva evakueringar från den omgivande regionen då vatten började strömma från ett enormt brott i dammen. Cherson är en viktig jordbruksbygd som före kriget befolkades av 1,2 miljoner människor. Chersonregionen är känd för sin produktion av vete och andra jordbruksprodukter. Vattnet i dammen har varit en viktig resurs för bevattningen av områdets åkrar.

Översvämningen kommer sannolikt att skada produktionen i många av traktens jordbruksföretag. Enligt lokala analytiker är jordbruket en av de viktigaste inkomstkällorna i egenskap av leverantör av spannmål för både export och den inhemska försörjningen. Katastrofen väntas få stor betydelse för både den lokala och regionala ekonomin. Förstörelsen kan också påverka nedkylningen av kärnkraftverket Zaporizja.

Det här är förstås i första hand en humanitär katastrof som ändå rätt snabbt förvandlas till en miljökatastrof av stora mått. De kortsiktiga verkningarna av miljökatastrofen är lätta att lista upp, som jag gjort här ovan, men det är svårare att sia om de långsiktiga. Sannolikt blir de ändå allvarliga.

Sovjetunionen skapade en del allvarliga miljökatastrofer genom slarvigt och hänsynslöst agerande under sin 70-åriga existens. Putins Ryssland har vid flera tillfällen visat att man är hänsynslös när det gäller att uppnå sina mål. Vladimir Putin lär ha en dröm om att återskapa Sovjetunionen.

Faktum är ändå att Putins Ryssland är en terroriststat som inte drar sig för att skapa ekologiska och humanitära katastrofer och som kan anses vara värre än Sovjetunionen. Naturligtvis kan man inte ta med Stalins terrorvälde och utrensningar i jämförelsen, men i flera andra avseenden, särskilt gällande hur landet agerar som stat, så är Putins Ryssland betydligt värre att ha att göra med.