Opinion

Ledare: Ett utdraget vårbruk och högre producentpriser

I stora delar av landet pågår ett vid det här laget utdraget vårbruk. I delar av svenska Österbotten och på Åland kom man i gång med vårbruket tidigt men i resten av Finland inleddes vårbruket senare än vanligt. Och sedan, på grund av köld och regn, har det också varit förhållandevis utdraget. I Egentliga Finland har vi sett skorpbildning på redan sådda åkrar och den risken föreligger alltjämt över hela landet, i varierande grad beroende på jordart.

Vårsådden är på de flesta håll fortfarande försenad enbart med en fem till sex dagar, men vid sydkusten ligger den redan efter med en till två veckor. I Egentliga Finland och på Åland har man hunnit längst, i svenska Österbotten och Nyland är man i stort sett halvvägs och i resten av landet har man fortfarande enbart sått 25 procent av vårsäden.

De som på grund av regnen inte kan så för tillfället överväger nu sin odlingsplan och det finns det säkert skäl till. Sorter med kort växttid eller grönarealer kan vara intressanta alternativ. En rundringning till utsädesförsäljarna ger vid handen att alla tidiga kornsorter är slutsålda, men att också att andra sorter och spannmålsslag med kort växttid gått åt under de senaste veckorna. Väderleksrapporterna utlovar fortfarande ostadigt väder och därmed kan det hända att vårsådden återupptas först i slutet av maj månad. Havre eller tidigt korn kan ännu sås i början av juni. Och vi vet också att trots att ett spannmålsslag går att så, och till och med blir skördemoget i höst, så är det inte sagt att avkastningen blir ens nära på densamma vid sen sådd. 

Enligt Statistikcentralens uppgifter från i måndags har producentpriserna stigit med 2,6 procent i genomsnitt under innevarande års första kvartal jämfört med motsvarande tidsperiod i fjol. För kött- och djurprodukter får producenten nu ett 0,8 procent högre producentpris och för växtprodukter ett 5,5 procent högre pris jämfört med läget för ett år sedan. Världsmarknadspriserna på spannmål lever förstås hela tiden, men man kan ändå utläsa en tydlig trend hittills under 2021. Priset på spannmål har i genomsnitt stigit med drygt tio procent och priset på vete rent av med tjugo procent. Priset på raps och rybs har stigit med 6,5 procent och var i början av året på den högsta nivån sedan 2013. Det är världsekonomins återhämtning från coronapandemin som gjort att priserna på de flesta råvaror höjts.

När det gäller just spannmål och oljeväxter finns det också andra faktorer som inverkar, till exempel rätt så dålig skörd i fjol, dåliga skördeutsikter för i år, torka på en del av de viktigaste produktionsområdena, coronakrisens förändrade logistik och Rysslands exporttullar. Enligt Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR har det förhållandevis lilla utbudet samt oron över den kommande skörden hållit oljeväxternas pris på en historiskt sett hög nivå. Trots att produktionsförutsättningarna ser bättre ut än i fjol så garanterar de redan nu ytterst små lagren att utbudet på oljeväxter också under kommande säsongerna kommer att vara litet. Odlingen av oljeväxter i Finland har som bekant minskat betydligt från vad dess omfattning var till exempel för tio år sedan.

En ny säsong innebär alltid nya utmaningar, trots att de kanske i sig kan vara nog så bekanta från tidigare. Om du fortfarande har areal som är osådd så gäller det nu att fundera ut vad som är den lämpliga lösningen för den resterande arealen, skiftena på just din gård. Avsättning och lönsamhet inverkar givetvis, men samtidigt gäller det för odlarna att redan planera vidare för eventuell höstsådd och till och med så smått inför nästa år. Allt hänger ihop. Det man odlar och de åtgärder man vidtar i år påverkar följaktligen odlingsförutsättningarna för nästa gröda och säsong.