Opinion

Ledare: Bra jobb men anspråkslöst krispaket

Regeringspartiernas ledare passade på att berömma jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (cent) för en bra beredning av åtgärder som kan lindra det svåra läge som uppstått på grund av torkan. Man talar om jordbrukets krispaket.

Minister Leppä och hans ministerium har jobbat bra, det är inte juste att påstå något annat.

Ser man på innehållet i krispaketet, så finns där onekligen ljuspunkter men det är nog svårt att inte jämföra med det västra grannlandet där bönderna redan i år får en akut hjälp på 400 miljoner svenska kronor, cirka 37,5 miljoner euro och ytterligare 700 miljoner, cirka 66 miljoner euro nästa år. 

Hos oss blir den akuta krishjälpen i år som kommer via en tilläggsbudget under 30 miljoner. Det blir närmast i form av nationella stöd och då i första hand till djurhållningen, men vi vet inte ens ännu hur stor del av de här pengarna som kan utbetalas på det här årets sida. Dessutom ser det ut som om en ny stödform måste upprättas för att kunna betala ett nytt nationellt inkomststöd i södra Finland.

Det finns redan de som har fokuserat på att de här pengarna till stor del riktar sig till husdjursproducenterna, men man bör minnas att det handlar om en akut hjälp för att djurgårdarna ska kunna köpa foder till sina djur. Övriga åtgärder i krispaketet kommer också andra tillgodo, men de förverkligas senare.

Jord- och skogsbruksministeriet talar om att komplettera eventuell hjälp från EU med ytterligare nationella åtgärder, men det finns ännu inga garantier för sådant. Tvärtom har vi just fått veta av lantbrukskommissionär Phil Hogan att det inte finns behov av krishjälp från EU. 

Andra åtgärder är dock på kommande för att hjälpa bönderna, en av dem är ett tillägg i accisåterbäringen för lätt brännolja, men oavsett hur mycket man brådskar med beredningen kan tillägget utbetalas först nästa år.

Bland glädjepillren finns i alla fall att bönderna från och med 2019 slipper betala skatt på försäkringar av skördeskador. Det här var dock överenskommet för länge sedan, innan vi ens visste att skördesäsongen 2018 skulle bli så knastertorr.

En positiv förbättring är också tillägget inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde till enskilda vägar på 3 miljoner och till vägarnas vinterunderhåll på 25 miljoner euro.

Inte att förglömma att en fortsättning på projektet Ta hand om bonden nu borde vara garanterad till och med 2020. Dessutom anvisas nu 1 miljon euro för projektet Bybutikerna som mångsidiga servicecentrum. I början av månaden föreslog jord- och skogsbruksministeriet 300.000 euro för det här ändamålet men finansministeriet hade tagit bort summan.

Under det mesta av beredningen har statsmakten hänvisat till överenskommelsen att dra in planerade inbesparingar av LFA-ersättningen. Det handlar om 10 plus 21,5 miljoner. Det är betydande summor, men även de var nog överenskomna redan innan vi visste hur torr odlingssäsongen skulle bli.

Den här gången har regeringen dock påpekat i sin information att de här pengarna är inräknade, vilket åtminstone i någon mån underlättar genomskinligheten. Det är emellertid inte nya pengar och allt som allt tvingas man medge att krispaketet räknat i netto inte blev vad näringen hade hoppats.

Det blir nu de övriga leden i livsmedelskedjan som måste ta på sig ett ansvar genom att betala skäliga priser för de produkter som bönderna har att leverera, så att det ska vara möjligt att leverera dem också i framtiden.