Jordbruk

Leader-pengar för fosforfälla

Lokalkraft Leader Åland har beviljat specialodlaren Johan Holmqvist i Hammarland Lillbolstad ett bidrag på 22.400 euro för att bygga en sedimenteringsdamm som fosforfälla för att minska näringsläckaget i vattendrag.

Projektets totalbudget är 28.000 euro vilket innebär att 5.600 euro bekostas genom talkoarbete och annan privat finansiering.

Johan Holmqvist säger att planerade dammen rymmer ca 400 kubikmeter vatten och är för liten för att effektivt fungera också som bevattningsdamm.

Leader-bidraget ska slutligt godkännas av landskapsregeringen. Enligt Holmqvist har det diskuterats om projektet i stället borde finansieras som ett bevattningsprojekt via det åländska Landsbygdsutvecklingsprogrammet.

– I så fall blir det ett helt annat projekt och annan finansiering, påpekar Holmqvist.

För Leader-projekt beviljas nämligen upp till 80 procent som rent stöd medan bidragsandelen är betydligt lägre för bevattningsprojekt enligt LBU-programmet. Leader-bidraget godkändes i onsdags med motiveringen att Projektet minskar utsläpp av näringsämnen och förbättrar vattenmiljön i och runt Åland samt dessutom kan användas som modell för andra.