Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Lantmäteriverkets offentliga
kungörelser flyttas till webbplats

Lantmäteriverket publicerar nu offentliga kungörelser och allmänna tillkännagivanden på sin webbplats. Kungörelserna har tidigare publicerats i Officiella tidningen.

Kungörelser, som publicerats på webbplatsen, kan sökas med kommunens eller sökandens namn eller göra upp en lista över dem på basis av typ av kungörelse (lagfart, andra inskrivningsärenden, tillstånd till undersökning och andra kungörelser). Kungörelser publiceras på svenska eller finska, en del på båda språken.

Lantmäteriverket publicerar även kungörelser som gäller lantmäteriförrättningar. De publiceras i regionala tidningar precis som tidigare.