Marknad

Lantmännen förvärvar
HKScans svenska verksamhet

Lantmännen har tecknat avtal om att förvärva HKScan Oyjs svenska verksamhet, HKScan Sweden AB. Förvärvet omfattar all verksamhet i Sverige och varumärkena Scan, Pärsons och Bullens.

HKScan Sweden AB ägs sedan 2007 av det finska livsmedelsbolaget HKScan Oyj som även har verksamhet i Finland och Danmark. I Sverige erbjuder man kött- och växtbaserade livsmedel från svenska gårdar, har cirka 1.800 anställda och omsatte år 2022 cirka 8 miljarder kronor.

Den svenska verksamheten har produktionsanläggningar i Kristianstad, Skara, Linköping och Halmstad samt det svenska huvudkontoret i Stockholm.

– Genom förvärvet säkrar vi ett inhemskt ägarskap av HKScans svenska verksamhet, och därmed också framtiden för svensk animalieproduktion. Det är viktigt för tillväxten i lantbruket – och det stärker den nationella livsmedelsberedskapen, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

Lantmännen förvärvar 100 procent ägarskap av HKScan Sweden AB, vilket innefattar hela den svenska verksamheten i HKScan. Som en del av affären kommer Lantmännen att överlåta sitt befintliga aktieinnehav i HKScan Oyj till HKScan Oyj.

Transaktionen ska godkännas av berörda myndigheter och affären förväntas vara genomförd under första halvåret 2024. Till dess att affären godkänns fortsätter Lantmännen och HKScan Sweden AB att agera som separata företag.