Jordbruk Marknad

Lantmännen Agro och Vaasan inleder samarbete om råg

Lantmännen Agro Oy och Vaasan Oy inleder samarbete inom råginköp och kontraktsodling. Företagens mål är att säkerställa tillgången och efterfrågan på inhemsk råg, främja rågodlingen och förbättra den finska spannmålskedjans genomskinlighet.

Lantmännen Agro erbjuder i höst för första gången möjligheten till kontraktsodling av råg. Kontrakten görs för skörden hösten 2019 och rågen används för att baka Vaasans Ruispalat år 2020.

I och med de nya kontrakten kommer Vaasan att få en tredjedel av sitt mjöl via kontraktsodling. I dag är siffran en femtedel.

– Vi förbinder oss till att använda inhemsk råg eftersom det är viktigt för konsumenten. Vi vill aktivt delta i utvecklingen av den finska rågkedjans aktiviteter och säkerställa en livskraftig rågodling i Finland nu och i framtiden, säger Thomas Isaksson, VD för Vaasan Oy.

Samarbetet kommer enligt företagen att bidra till en mera genomskinlig och spårbar råvaruupphandling. Samarbetet utökar också Vaasans kontraktsodling till de nordligaste delarna av Finland.