Jordbruk Maskin & teknik Marknad

Lantmännen Agro ny återförsäljare för Kuhn, NHK-keskus fortsätter till en del

Lantmännen Agro blir ny återförsäljare för Kuhn. Av Kuhns sortiment kommer vallmaskiner, balmaskiner, plogar, jordbearbetningsmaskiner, skördetröskor, utfodringsmaskiner samt maskiner för landskapsvård att säljas av Lantmännen Agro.

NHK-keskus och Lantmännen Agro kommer båda att fungera som importörer och försäljare av Kuhns vallmaskiner från och med första september.

NHK-keskus kommer att ha ensamrätten till att sälja inplastare och balmaskiner med så kallad 3D-inlplastningsegenskap.

Som varumärke är Kuhn speciellt känt för sina maskiner för vallfoderkedjan, som slåttermaskiner och -krossar, hövändare, hösträngläggare och balmaskiner.

Maskiner som har att göra med djurutfodring och landskapsvård kommer däremot också att säljas av Lantmännen Agro.

– Alla de här maskinerna kommer att ingå i vårt utbud, säger produktchef Juha Änkö vid Lantmännen Agro.

Kuhn är världens största tillverkare av lantbruksmaskiner och har sysslat med det i 190 år. 2017 använde Kuhn 4,5 procent av sin omsättning till produktutveckling och äger över 2.000 patent. Kuhn har mer än 5.000 anställda över hela världen.