Img 6720
Av 90 medaljer har en stor del lantbrukskoppling. FOTO: Filip Karlsson
Livet på landet

Lantbruksmuseet i Finbygränd
ställer ut förtjänsttecken

Årets temautställning på lantbruksmuseet i Finbygränd, Raseborg, hör till de mera ovanliga. Ur museet arkiv har nu plockats fram finländska bordsmedaljer, förtjänst- och utmärkelsetecken.

Av 90 medaljer har en stor del lantbrukskoppling, men några militaria finns också med som t.ex. sorgekorset som utdelades till närmaste släkting till fallen finsk soldat och hemmafrontkvinnans medalj.

Dessutom finns standarer, diplomer och priser bl.a. ett etui med ett halvt dussion dussin silverskedar som Ayshireföreningen i Finland gav koskötaren på Västankvarn skollägenhet i Ingå som erkänsla för förtjänstfullt arbete. Detta skedde vid lantbruksutställningen i Viborg 2.7.1932.

Till sist men inte minst, Alfons Söderström f.1982 från Snickars i Vreta på Kimitoön gick 1907-1908 i Wrethalla skola för småbruk och egnahem, sen blev det Söderkulla jordbruksskola i Nickby i Sibbo. Där deltog han i en plöjningstävling och placerade sig på andra plats. Som pris erhöll han ett kuvert med en finsk 10 mk som han sparade för evigt. På hösten 1918 fick han anställning som inspektor på Elimo gård i Pojo där han verkade till sin död 1957.

Museet i Finbygränd, Tenala, Raseborg har öppet söndagarna 29.5, 19.6, 10.7, 7.8 och 4.9 kl.13-17 samt för grupper enligt överenskommelse. Museets hemsida: http://lantbruksmuseetfinbygrand.fi/.
Img 6697
Alfons Söderström placerade sig på andra plats i en plöjningstävling och priset sparade han för evigt. FOTO: Filip Karlsson