SLC Opinion

Lantbruket och journalistiken behövs också fram över – arbetet går vidare

Att jobba med lantbruksjournalistik utgående från LF:s och SLC:s kansli på Fredriksgatan i Helsingfors ger tillgång till två rätt så olika världar.

Dels bevakar vi allt det som händer inom det jordbrukspolitiska, men också i någon mån det allmänpolitiska. Vi följer med arbetet med intressebevakningen och marknadsfrågorna här på SLC, men också inom vår systerorganisation MTK. Vi följer med det som händer på jord- och skogsbruksministeriet, i riksdagen – inte minst i jord- och skogsbruksutskottet – och inom de för vår näring berörda myndigheter samt forskning och utveckling. Och sedan gäller det förstås också att i största allmänhet hålla koll på den jordbrukspolitiska debatten och de centrala frågorna i den, i varje fall gärna för en chefredaktör.

Men det finns också andra viktiga verksamhetsförutsättningar. I Nyland har vi i allmänhet nära till tätorter och arbetsplatser. Det här avspeglar sig naturligtvis i det nyländska lantbruket och ibland är det en välsignelse och ibland en förbannelse, beroende på hur man ser på saken. Hur som helst har det lett till att en majoritet av de nyländska bönderna är deltidsjordbrukare idag. Och i det nyländska landskapet finns det anmärkningsvärt litet husdjursproduktion för att vara Finland.

Idag naggas tyvärr de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna i kanten allt mer och det finländska jordbruket går för tillfället igenom sin värsta kris under EU-tiden. På grund av minskande stöd, försvårande reglering och framför allt på grund av alltför låga och stagnerade producentpriser. Bönderna får på tok för dåligt betalt för sitt arbete och det de producerar.

Men för en lantbruksjournalist, i varje fall för den här, är det alltid lika intressant att komma till en gård och träffa en jordbrukare. Det känns spännande och angeläget. Att få vara nära kärnan i verksamheten och de som jobbar med jordbruket och med att producera den för oss alla människor livsviktiga maten. Just nu är det speciellt tuffa tider för det finländska lantbruket, men vi jobbar vidare för en bättre morgondag. Arbetet fortsätter helt enkelt.