Osp9 Nov23 Ct
Många skrivningar i regeringsprogrammet är goda ur jordbrukets perspektiv. Men inledningen för den nya jord- och skogsbruksministern Sari Essayah har varit något svajig. Nu börjar det vara upp till bevis för ministern, sa ÖSP:s ordförande Tomas Långgård när han öppnade fullmäktigemötet i måndags.
Jordbruk SLC

Långgård vill se starkare stöd
från nya ministern

När Finlands nya regering blev klar i somras var många jordbrukare nöjda. Många skrivningar i regeringsprogrammet är goda – men nu börjar det också vara upp till bevis för jord- och skogsbruksminister Sari Essayah, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.

Finlands nya regering som inledde arbetet i somras efter långa förhandlingar ser i alla fall på pappret ut att stöda det finländska jordbruket. I regeringsprogrammet finns starka skrivningar för ett livskraftigt finskt jordbruk samt om lagändringar för att gynna primärnäringarna.

– Regeringsprogrammet är bra och det finns skrivningar bland annat om rovdjurspolitiken samt politiken för fridlysta fåglar. Samtidigt vidtas stora åtgärder att balansera underskottet i statens finanser, men det finns inga planer på att skära ner på jordbruksstöden. Så vi kan vara rätt nöjda, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård, då han öppnade fullmäktigemöte i måndags.

Men han konstaterade samtidigt att arbetet har inletts aningen svajigt och syftade på den nya jord- och skogsbruksministern Sari Essayah. Han lyfte bland annat besvikelsen över att hon i regeringens budgetarbete inte lyckades försvara de 65 miljoner euro av el- och gödselstödet som förblev oanvänt.

– Det misslyckades Essayah med att försvara och det är pengar som hade behövts till bland annat förbättrat räntestöd, grundkapital till en salmonellafond och grundkapital till en fond för trädgårdssektorns växtsjukdomar och skadegörare samt en större återbäring på bränsleaccisen, säger Långgård.

Svagt stöd av ministern

Samtidigt konstaterade han att ministern ifråga inte heller har varit till någon större hjälp för att utöva press mot Livsmedelsverket att tidigarelägga stödutbetalningarna.

– ÖSP har lämnats ganska ensamt i sitt krav om hårdare tag mot Livsmedelsverket och jag upplever att stödet från vår nya jord- och skogsbruksminister kunde ha varit bättre. Många jordbrukare är frustrerade och det finns många gårdar som just nu genomgår en likviditetskris, säger Långgård.

Just nu bereds det nationella stödet för nästa år och på grund av minskade volymer inom husdjurssektorn i år har drygt 13 miljoner lämnat över. Den stora frågan nu är hur denna pott ska fördelas.

– Bland annat SLC:s köttutskott vill att den här delen går direkt till husdjursproducenterna.

I öppningstalet konstaterade Långgård också att årets växtsäsong har varit mycket utmanande. Försommaren blev torr och varm och därefter började regna – och regnen höll i sig.

– Vädret var mycket utmanande och regnen ledde till kvalitetsbekymmer på spannmålen och andelen som duger till brödsäd blev liten, medan havren hade mögel och många partier med höga DON-halter.

Senhösten var också utmanande och frilands- och potatisodlare drabbades.

– Dessutom slog den första frosten tidigt till och framkomligheten på åkrarna har varit bekymmersam och i synnerhet gödselspridningen har varit utmanande för många.

Spannmålspriserna för låga

Spannmålsskörden blev mindre än normalt, men variationerna är stora, till och med lokalt. Långgård beklagar att spannmålspriserna har kommit ner. 

– Utmaningarna är nu stora inom spannmålssektorn. Priserna har nästan halverats från 400 euro per ton i fjol till 200 euro nu, och vi visste de skulle komma ner, men nedgången har varit olyckligt stor samtidigt som vi fortfarande dras med höga kostnader. Själv hade jag önskat ett spannmålspris på omkring 300 euro tonnet eftersom det skulle göra det lättare att försvara nuvarande prisnivå för kött och mjölk, säger han.

Långgård beklagar också de två prissänkningarna av mjölkpriset i år. Köttpriserna är fortsättningsvis stabila och han hoppas att det håller även framöver.

– Men det finns ändå utmaningar inom köttsektorn och dikoproducenterna har stora lönsamhetsproblem. Läget är oroväckande.

Han tangerade också trädgårdsnäringen som haft en sommar med tidvis stort utbud av grönsaker.

– Men prisnivån på tomat har trots det varit stabilt, men något svagare på gurka och specialtomat. Men med tanke på läget som var har sommaren varit bättre än väntat. Det är också glädjande att vinterodlingen ser ut att normaliseras kommande vinter.

Läs också: Massiv kritik mot Livsmedelsverket på ÖSP:s fullmäktigemöte