Ospm6
Tomas Långgård, ordförande för ÖSP, konstaterade på fullmäktigemötet i måndags att det är positivt med stigande spannmålspriser. Men samtidigt ökar det kostnaderna för husdjurssektorn. Producenterna måste få ut högre priser från marknaden när foderkostnaderna stiger, säger han.
Jordbruk Skogsbruk SLC

Långgård:
Positivt med
stigande spannmålspriser
– men det höjer också kostnader

Det är positivt att spannmålspriserna är de högsta på två år. Men det ökar i sin tur kostnaderna för husdjurssektorn som bör få ut ett högre pris från marknaden, sa ordförande Tomas Långgård när han öppnade ÖSP:s fullmäktigemöte.

Det finns positiva nyheter från marknaden för tillfället. Priserna inom växtodling är höga och börjar närma sig de nivåer som krävs för att det ska vara lönsamt. Det konstaterade Tomas Långgård, ordförande för ÖSP, när han öppnade fullmäktigemötet i måndags.

– Jag brukar säga att priset på fodersäd måste vara minst litet över 170 euro tonnet och priset på brödsäd över 200 euro tonnet. Vi närmar oss nu de nivåerna och det är positivt. Gällande oljeväxterna är priserna de högsta på tio år, säger Långgård.

Men han konstaterar samtidigt att högre priser leder till ökade kostnader för exempelvis köttproducenterna.

– Det här är den eviga utmaningen. Producenterna måste få ut högre priser från marknaden när foderkostnaderna stiger, säger han.

Däremot har priserna för ekologisk spannmål gått ner. Orsaken är bland annat att produktionen har ökat och i dagsläget är efterfrågan för liten.

– Det visar hur viktigt det är att utbud och efterfråga är i balans på marknaden. Ekoodlingen kan inte utökas snabbare än marknaden tillåter för då lider lönsamheten för producenterna. Dessutom har ekoodlingen i grannländerna ökat, vilket gör att det nu är överutbud, förklarar Långgård.

Priser på kött och mjölk måste upp

Han konstaterade vidare att priserna på griskött har återhämtat sig i Europa efter konstaterad AFS-smitta i Tyskland. De europeiska priserna börjar nu närma sig de finska.

– Samtidigt har våra priser på griskött sjunkit märkbart och därför är det nu ett måste med en prishöjning på mjölk- och köttprodukter i Finland. Det behövs inte minst mot bakgrunden av högre kostnader i form av stigande foderpriser.

Långgård konstaterade också att grönsakspriserna varit stabilare hittills i år jämfört med i fjol.

– Det är viktigt för grönsaksodlarna, speciellt de som odlar vintertid, att priserna är stabila och höga nu under vårvintern eftersom kostnaderna då också är högre. Men vi ser inte lika låga priser som i fjol, vilket är positivt.

Långgård tog också upp det faktum att klimatdebatten pågår för fullt. Skillnaden nu jämfört med tidigare är att fokus har förflyttats till skogen.

– Det kommer påhopp från höger och vänster och en del krafter vill att avverkningarna ska minskas eller förbjudas helt. Det är ett kortsiktigt tankesätt. Vi kan inte förneka fakta som är att växande skog binder mest koldioxid. Omskött skog växer bäst. Tillväxten har fördubblats de senaste 50 åren och trädbeståndens volym är idag 70 procent större än för 50 år sen, säger han.

Och fortsätter:

– Slutar vi gallra och avverka och förnya mogen skog kommer kolbindningen på sikt att minska. Så det är viktigt att vi fortsätter bevaka de här frågorna för det behövs. Skötselmetoder kan debatteras och utvecklas, men historien visar att vi gjort mycket rätt. Utmaningen kommer att vara hur vi sköter våra torvjordar och det lär debatteras mycket framöver.

Aktiv bevakning av CAP20-27

Långgård tog också upp beredningen för utformningen av den nationella strategin inför implementeringen av CAP20-27 som är nästa period för den gemensamma jordbrukspolitiken. Finansieringsramarna är klara och ger ett litet plus, men arbetet pågår i flera arbetsgrupper och där är producentorganisationen aktivt med.

– Från vår sida vill vi att aktiv odling av livsmedelsprodukter och foder ska gynnas. Vi arbetar också för minskad byråkrati och ett slopande av stödrättigheterna. Vi prioriterar också bland annat unga odlare och produktionskopplade stöd, berättar Långgård.

Vidare arbetar producentorganisationerna i beredningsarbetet för att förbättra lönsamheten som ska ske via satsningar på marknadsåtgärder.

– Huvudutmaningarna är att miljö- och klimatkraven från EU implementeras så att det inte ökar våra kostnader. Det här kommer att diskuteras mycket framöver, säger han.

Långgård behandlade också ÖSP:s ekonomi som stabil, men att det finns utmaningar. 80 procent av kostnaderna för förbundets verksamhet täcks av medlemsavgifter och en höjning av dem kan bli aktuella.

– Inom ÖSP ser vi ett visst tryck på att höja medlemsavgifterna i framtiden. Även den här frågan kommer att diskuteras framöver, konstaterar han.