Lagar Och Paragrafer
Veckans Tok

Lagar och paragrafer

– Nu har jag gjort anmälan om användning av skog och finansieringsansökan för vård av ungskog. Innan du kan börja skall vi ännu kolla skogslagen, villkoren i KEMERA-lagen och delgeneralplanen. Avverkningen får inte strida mot kraven i certifieringen eller hvc-områden, samt följa EU:s direktiv för RED III, LUFUFC och taxanomin!