Skogsbruk Marknad

Låga massapriser sänkte
Metsä Groups resultat

Det låga priset på massa sänkte Metsä Groups rörelseresultat för 2019 rejält jämfört med 2018, meddelar koncernen i ett pressmeddelande. I oktober-december 2019 var rörelseresultatet 76 miljoner euro, jämfört med 208 miljoner året innan.

För hela 2019 stannade rörelseresultatet på 495 miljoner euro, jämfört med 849 miljoner 2018. Omsättningen för 2019 sjönk till 5,5 miljarder jämfört med 5,7 miljarder 2018.

– Prisraset på massa som började under sista kvartalet i fjol sänkte Metsä Groups resultat rejält jämfört med 2018, berättar koncernchef Ilkka Hämäläinen. Också efterfrågan och prisnivån på varor från mekanisk skogsindustri, som sågvaror, faner och fanerlaminat var låg.

Hämäläinen tror ändå på branschens framtid och att efterfrågan inom alla kategorier kommer att balanseras. Trä har god potential att ersätta fossila bränslen, och ekologiskt hållbara val blir allt viktigare inom hela kedjan från konsument till skogsindustri.

– Metsä Group har inom de två senaste åren satsat två miljarder euro på fabriker som hanterar nordiskt trä. För tillfället planerar vi följande två miljarder euros investeringsprojekt.

Där ingår bland annat en massafabrik i svenska Husum, en bioproduktfabrik i Kemi samt ett sågverk som planeras i Raumo.