Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

Läroinrättningar för
naturbruksstudier på svenska

Optima
optimaedu.fi

Optima samkommun ordnar via sin utbildningsenhet Optima yrkesutbildning för unga och vuxna, ansvarar för specialyrkesutbildningen i Svenskfinland samt erbjuder olika former av tjänster för arbetslivet.

Den grundläggande naturbruksutbildningen finns på Lannäslund 1, Jakobstad (djurskötare; landsbygdsföretagare).

YA!
www.yrkesakademin.fi

YA! har fasta verksamhetsställen i Närpes, Vasa, Pedersöre samt i Jakobstad. Vid vår enhet i Vasa kombineras nytt och gammalt då det nya Campus Kungsgården reser sig på det anrika Kungsgårdsområdet. 

Campus Kungsgården samlar både ungdoms- och vuxenutbildningar under samma tak.

Axxell
www.axxell.fi

Brusaby är Axxells naturbruksenhet på Kimitoön i Åbolands skärgård. Förutom skolhusen är stallet, djurhusen, maskinhallen och verkstäderna dagliga undervisningsmiljöer. Brusaby gård drivs av Axxell och omfattar ca 300 hektar av vilka 120 hektar är skog.

På Överby i Esbo utbildas trädgårdsmästare. Överby ligger på gården Margreteberg, på området finns dessutom Margretebergsparken (www.marketanpuisto.fi). Axxell har på området både parker, växthus, frilandsodlingar samt visningsträdgård.

Novia
www.novia.fi

Yrkeshögskolan Novia utbildar vid Campus Raseborg i Ekenäs bl.a. agrologer och skogsbruksingenjörer. Naturbruksutbildningarnas behov av skog och mark tillgodoses genom att det finns en försöksgård i Västankvarn i Ingå med en modern ladugård för 140 mjölkkor. Stora skogsområden kan utnyttjas för fältstudier, viltvård och jakt under studietiden.

Helsingfors universitet
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
www.helsinki.fi/af-fakulteten/

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet har fem avdelningar: ekonomi, lantbruksvetenskaper, livsmedels- och näringsvetenskaper, mikrobiologi samt skogsvetenskaper.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten finns på det gröna Campus Vik, där det även finns forskningsinstitut, myndigheter och företag inom biovetenskap. I Vik finns fakultetens växthus, undervisnings- och försöksgården med sina åkrar och ladugårdar och många laboratorier. Dessutom används Hyytiälä forststation särskilt i undervisningen i skogsvetenskaper.