Krislager
Veckans Tok

Krislager

– I dagens urbaniserade samhälle kan man inte ha ett vettigt krislager mat hemma!
– Du tänker på de som bor i städerna?
– Ja, förr så hade alla hushåll en hushållsgris hemma!