Jordbruk Globalt

Kriget i Ukraina hotar globala matförsörjningen

Den ryska invasionen i Ukraina kan mutera till en global hungerkris. Det befarar experter inom FN:s livsmedelsorganisation FAO. Exporten av vete från Ryssland och Ukraina har praktiskt taget avstannat medan priserna går i taket.

Parallellt stiger priserna på jordbrukets insatsmedel. Gas och bränslen blir dyrare varvid tillgången på gödsel blir knapp. Det är oklart hur vårbruket i Ukraina ska skötas under nuvarande omständigheter.

Enligt nyhetsbyrån Interfax har Ukrainas regering infört exportlicenser för alla viktiga jordbruksprodukter. Det innebär att vete, majs, havre, råg, fågelkött, ägg och solrosolja inte får exporteras ur landet.

Licenser utfärdas också för boskap och kött. Åtgärderna syftar till att trygga försörjningen av befolkningen i Ukraina. Logistiken är överbelastad och det råder brist på elementära produkter.

Enligt marknadsanalytiker kommer åtgärderna emellertid inte att påverka aktiviteten på marknader utanför Ukraina. Detta beror på att Ukrainas viktigaste hamnar vid Svarta havet har blockerats. Exporten står praktiskt taget stilla sedan den 24 februari. Enligt tidningsuppgifter försöker exportföretagen transportera en del jordbruksprodukter ut från landet via järnväg men mängderna uppges vara jämförelsevis små.

FAO stöder småbrukare

Parallellt ställer FAO 50 miljoner dollar till förfogande för att bistå 100.000 ukrainska jordbruk under de närmaste tre månaderna. Åtgärden är ett biståndsprogram för att upprätthålla verksamhet på landsorten.

En del av landsbygdsbefolkningen har drabbats av konflikten och upp till 6,7 miljoner människor betecknas som interna flyktingar. Den viktigaste åtgärden är att förse hushållen med kontanta medel för finansiering av livsmedel andra grundläggande behov.

En annan viktig åtgärd är att ställa djurfoder till förfogande. FAO försöker förhindra nödlägen där familjerna måste skuldsätta sig eller sälja sin boskap. Utsäde för trädgårdsodling kommer också att delas ut.

En viktig aspekt är fördelningen av utsädespotatis, eftersom potatis är ett viktigt näringsmedel i Ukraina. Programmet ska erbjuda ett bidrag till jordbruksbaserad självverksamhet till nödställda på landsbygden.