275005439 5008837992532079 3545716637163661683 N
Kriget i Ukraina har överrumplat Europa. För drygt ett par veckor sedan träffades Yaras kontorsbyggnad i Kiev av en missil. Lyckligtvis skadades ingen av de anställda fysiskt. FOTO: Yara
Jordbruk Globalt Marknad

Krig och gödselbrist hotar
globala matförsörjningen

Effektiva gödselmedel är nyckeln till en trygg matförsörjning överallt i världen. Framställningen av mineralgödsel har gjort det möjligt att höja skördarna. Stigande energipriser och kriget i Ukraina skadar det effektiva jordbruket.

Många dåliga nyheter har etappvis kablats ut de senaste månaderna. Yara och flera andra viktiga tillverkare av gödsel måste dra ner produktionen. Priset på naturgas har stigit till astronomiska nivåer.

I samband med den ryska invasionen i Ukraina steg priset på naturgas i början av mars till en ny topp. Enligt tyska energiexperter är prisvolatiliteten i hög grad en konsekvens av fluktuationer i de levererade gasmängderna.

Naturgas är den viktigaste råvaran inom produktionen av kvävegödsel. Kraftiga prisstegringar har nyligen tvingat Yara att dra ned sin produktion av ammoniak och urea i sina anläggningar i Ferrara och Le Havre.

Två länder leder marknaden

Den globala gödselmarknaden reagerade på den ryska invasionen i Ukraina med en kraftig prishöjning. Priset på ureagödsel steg brant. Största delen av produktionen härstammar från Ryssland och Vitryssland, där naturgasen vanligen är billig.

Efter Kanada är Ryssland och Vitryssland den näststörsta tillverkaren av kalium. De båda länderna står för en knapp tredjedel av den globala kaliumexporten. De viktigaste kunderna är Kina, Brasilien och Indien.

Marknadsexperter befarar ett fortlöpande, åtstramat efterfrågeläge där några få tillverkare framöver behärskar gödselmarknaderna och håller priset högt. Prissänkningar är ingen trovärdig option just nu.

Den tyska affärstidningen Handelsblatt citerar analytiker, som bekräftar att Ryssland är världens största exportör av gödselmedel. Globalt uppskattas den ryska marknadsandelen till omkring en femtedel.

Enbart inom exporten av ammoniumnitrat torde Ryssland ha en marknadsandel av upp till 40 procent. Just nu ligger den ryska gödselexporten nere och det är oklart när leveranserna igen kan återupptas.

Exporten försvåras dessutom av de västliga sanktionerna som förhindrar Ryssland att använda betalningssystemet Swift. Därutöver måste potentiella exportörer lösa en lång rad problem inom logistiken.

Sjötransporterna via Svarta Havet är fortfarande starkt inskränkta. Trafiken i nordligare belägna ryska hamnar dras med kapacitetsproblem. De stora rederierna riskerar inte att låta fartygen anlöpa hamnarna.

Brasilien minskar på importgödseln

Gödselbristen riskerar att bli ett globalt problem. Producenterna i de stora jordbruksländerna i Sydamerika känner redan av kriget i Ukraina. Det beror på att brasilianska producenter också är kunder hos ryska och vitryska gödseltillverkare.

Brasilien importerade enbart under fjolåret nio miljoner ton konstgödsel från Ryssland. De brasilianska producenterna behöver importgödseln för att optimera produktionen av majs, soja och sockerrör.

Strax före det ryska angreppet mot Ukraina skyndade sig Brasiliens president Jair Bolsonaro att besöka Kreml och president Vladimir Putin. Enligt de brasilianska myndigheterna räcker gödseln i lagren bara för tre månader framåt.

Parallellt förbereder jordbruksminister Tereza Cristina ett besök Kanada för att förhandla om mer gödsel för det brasilianska jordbruket. Cristina har officiellt medgivit att regeringen borde ha förberett sig bättre.

Brasilien saknar nationella planer för sin gödselförsörjning, konstaterade hon nyligen. I fjol importerade Brasilien hela 84 procent av sitt gödselbehov från utlandet. Regeringen har hittills försökt köpa in varan till möjligast låga priser.

Nu satsar regeringen Bolsonaro på en förnyad politik som ska bygga på en större andel inhemsk gödsel. Brasiliens jordbruksproduktion ska i framtiden bli mindre beroende av omvärlden, lovar presidenten.