Jordbruk Tema

Kors kroppsspråk kan avslöja vad de känner

Som andra sociala djur kan kor förmedla sitt välbefinnande genom sitt kroppsspråk. En kartläggning av kors kroppsspråk under vardagliga situationer är därför ett första steg mot ett tillförlitligt sätt att bedöma vilka känslor de upplever.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt kroppsspråket hos kor som åt grovfoder ur ett tråg, blev skrubbade av mekaniska roterande borstar eller köade till mjölkningsroboten. Totalt 3.700 observationer av öronens ställning, huvudets hållning och svansbeteenden hos 72 kor analyserades.

Studien visade tydliga skillnader i kroppsspråk vid de tre rutinsysslorna. Till exempel var det nästan bara när korna använde den roterande borsten som de viftade intensivt på svansen. Att kor upplever det som positivt att äta och att bli borstade överensstämmer med tidigare forskning.

Däremot är det något nytt att kor tycks uppleva köande som negativt, liksom att köandet innebär stunder av både lugn och upphetsning.

Att vinkla höger öra bakåt och vänster framåt tycks också kopplat till ett mer positivt tillstånd än tvärtom. Ett sådant resultat är i linje med andra studier om hjärnhalvornas arbetsfördelning.