Raps3
I omogna rapspartier är fröna ofta brunaktiga och brokiga, och inte helt svarta som raps vanligtvis är.
Jordbruk Marknad

Kontrollera klorofyllhalten innan du tröskar oljeväxter

Det lönar sig att testa klorofyllhalten i oljeväxtens frön innan man bestämmer sig för att tröska, påpekar Avenas oljeväxtexpert Kati Lassi på Farmit.net. Oljeväxterna har mognat snabbt och på sina håll kunde rybs skördas redan i augusti.

Lassi rekommenderar att man krossar några frön innan tröskningen inleds. På så sett ser man enkelt om klorofyllhalten fortfarande är för hög eller om skörden är mogen. En mogen rybs- och rapsskörd är grå. Ofta blir rybsens stjälk helt grå när växten mognar. Rapsen hålls ofta fortfarande lite grön trots att den är mogen.

Skalet på mogna rybsfrön är mörkbrunt, rödbrunt eller gult ifall sorten har delvis gula frön. Mogna rapsfrön är svarta.

När fröet mognar sjunker klorofyll- och fukthalten medan protein- och oljehalten stiger. För höga klorofyllhalter försvårar oljepressningen och är ett av kriterierna vid kvalitetsprissättning. Normalt har klorofyllhalten sjunkit tillräckligt (under 30 ppm) när fukthalten ligger mellan 20-25 procent.

Så här testar du om klorofyllhalten är för hög:

- Plocka skidor från olika stjälkar och olika ställen och ta för hand ut fröna ur skidan.

- Krossa 10 frön på ett vitt papper. En tejpbit över fröna gör det enklare.

- Helt mogna rybs- och rapsfrön är gula inuti.

- Om 2 eller flera av 10 frön har grönaktig innehåll betyder det att klorofyllhalten är för hög.

- I omogna rapspartier är fröna ofta brunaktiga och brokiga, och inte helt svarta som raps vanligtvis är.

Vänta också på sidoskotten

Om beståndet har många sidoskott brukar det dra ut på mognadsprocessen, eftersom de mognar senare och mera ojämnt. Enligt Lassi lönar det sig att vänta i lugn och ro på att också sidoskotten mognar.

Däremot är det vädret som bestämmer när det lönar sig att tröska. Rybs tål oftast höstregn bra, medan raps lättare drösar.

I år kan det vara svårare att avgöra rätt tillfälle att skörda eftersom fröna grott vid olika tidpunkt. I ett varierande moget växtbestånd lönar det sig att vänta en stund eftersom växtsäsongen ännu fortsätter.

Ifall huvudbeståndet är moget vid tröskningen och den del som grott senare är grön kommer de omogna skidorna troligtvis att gå igenom tröskan hela, påpekar Lassi. Då måste man kontrollera inställningarna bland annat på tröskans slagsko och tröskcylinder.

Om den växtlighet som grott senare har hunnit längre än så men ännu inte mognat kan skördens sammanlagda klorofyllhalt bli onödigt hög. Då är det bättre att vänta på att den senare grödan hinner mogna.

Om skörden är omogen och temperaturen sjunker under noll på natten kan mognadsprocessen avslutas. Då går det inte längre att påverka klorofyllhalten.