Livet på landet

Kontrollera de nya jakttiderna för skogshönsfåglar

Trots att skogshönsfågelstammarna är avsevärt starkare, gäller en tre månader lång höstjakt endast för tjäderjakt i vissa kommuner i Lappland. I stora delar av landet är jakten på tjäder, orre och järpe två månader och avslutas den 10 november. I en del av landet är jakttiden endast en månad.

I år har jägarna flera dagar än tidigare till förfogande för jakt på skogshönsfågel. Inom viltförvaltningen följer man upp effekterna av de nya jakttiderna. 

Över höstjakten genomförs en undersökning i samarbete mellan Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral och Forststyrelsen. De insamlade uppgifterna används då perioderna för jakt på skogshönsfåglar fastställs samt vid övrig jaktreglering. Finlands viltcentral anser att det är viktigt att jägarna deltar i undersökningen genom att svara på enkäten som genomförs i januari och skickas ut till slumpmässigt utvalda jägare. Det är därför viktigt att anteckna uppgifterna om vilka dagar man har jagat skogshönsfågel och om bytet under hösten.