Konsult
Veckans Tok

Konsult

– Problemet med jordbrukets lönsamhet ligger i att produktionsapparaten, åkern, bara producerar 4 månader i året. Den borde producera hela året!
– Om du kunde gå omkring på åkern och förklara det en gång till så har vi löst problemet med gödslingen!