Tomasl2
Tomas Långgård är ordförande för Österbottens Svenska Producentförbund. FOTO: Christoffer Thomasfolk
Opinion

Kommentaren:
Ska vi faktiskt acceptera
stödutbetalningstidtabellen?

Den 4.10 kom livsmedelsverket i ett pressmeddelande ut med mer information om stödutbetalningarna för jordbruksstöd för 2023. Det visade sig vara ett nytt bottennapp av den myndighet vars uppgift är att betjäna landets matproducenter i den livsviktiga frågan om stödutbetalning.

För många producenter utgör stödets andel mer än hälften av omsättningen och utan stöd är lantbruksinkomsten negativ.

Redan i oktober förra året presenterade livsmedelsverket sin preliminära stödutbetalningstidtabell. Livsmedelsverket kom ensidigt, utan vare sig förhandlingar eller diskussioner med MTK och SLC, ut med en stödutbetalningstidtabell som innebar stora förseningar av stödutbetalningarna.

Bl.a kompensationsersättningen (LFA-stödet) som är väldigt enkelt till sin uppbyggnad och som under en lång rad av år utbetalats i oktober, hade senarelagts till december. För jordbrukarkåren som har stora utgifter på hösten efter odlingssäsongen, och som ytterligare har räntestödslån som förfaller sista oktober kom detta som en kalldusch.

Gällande det för mjölk- och nötsektorn viktiga stödet EU:s djurbidrag, meddelar livsmedelsverket nu att den första utbetalningen, ett förskott, kommer att utbetalas i februari 2024. Orsaken till senareläggningen uppges, förvånande nog, vara förändringar i stödvillkoren och ändringar som orsakas av referensdagen.

Finlands CAP-plan för 2023-2027 upprättades med (alltför) stor hänsyn till livsmedelsverkets åsikter om förenkling av stödsystemet och underlättande av övervakningen. Är senareläggningen av utbetalningen tacken för detta? Till och med i Sverige lyckas förvaltningen betala ut 50 procent av EU:s djurbidrag nu i december!

Stödet för djurens välbefinnande för hela enmagade sektorn ska utbetalas så sent som i juni 2024, det här utsätter hela sektorn för likviditetsbekymmer – varför inte ett förskott på rätt års sida kunde utbetalas är en gåta.

Det mest anmärkningsvärda i livsmedelsverkets pressmeddelande 4.10, är ändå att man ensidigt deklarerar att den presenterade utbetalningstidtabellen nu blir bestående! Det här visar klart och tydligt att vi har att göra med en myndighet som har börjat leva sitt eget liv, och som glömt bort vem de ska betjäna.

Ska vi acceptera detta förfarande av livsmedelsverket? Vore det inte nu dags för SLC och MTK att agera mer kraftfullt i denna viktiga fråga, och varför får producenterna inget stöd av nya Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah?

Tomas Långgård
Ordförande
Österbottens Svenska Producentförbund