Tomas Langgard Slc9920 Edit Beskuren
Tomas Långgård är ordförande för Österbottens Svenska Producentförbund. FOTO: SLC
Opinion

Kommentaren:
Marknaden är utmanande

Våren närmar sig och dagarna blir längre och ljusare. Det behövs, vintern kom tidigt och har varit lång.

Planeringen inför en ny odlingssäsong är i full gång för många. Det är många faktorer att beakta, medan husdjursproducenterna långt utgår från djurens behov av foder, är det naturligt att växtodlingsgårdar ser mer på marknadsutsikterna för olika grödor.

Det är inte någon lätt uppgift att förutspå marknaden, de senaste årens omvälvningar i vår nära omvärld, i kombination med en stor pandemi har gjort att svängningarna på marknaden har varit ovanligt snabba och stora.

Nästan lika snabbt som spannmålspriserna skjöt i höjden under 2021-22, har de nu kommit ner. Och de bara fortsätter att sjunka, läget är inte alls bra.

Växtodlingen dras ännu med höga odlingskostnader, trots att gödselpriset sjunkit en aning, är andra kostnader såsom bränsle, maskiner och räntor på en mycket högre nivå än för några år tillbaka. Därför är det i praktiken svårt att nå lönsamhet i växtodlingen redan med nuvarande producentpriser, och fortsätter de neråt blir det förstås ännu värre.

Inom husdjursproduktionen kom höjningen av producentpriserna med kraftig eftersläpning då kostnadskrisen slog till. Fjolåret var ändå relativt stabilt för husdjurssektorn, men till exempel inom mjölkproduktionen kom första sänkningen redan sommaren 2023.

För köttsektorn har prissänkningarna kommit tätt under ingången av detta år. Låga spannmålspriser gynnar heller inte i längden husdjursproduktionen, utan pressen för ytterligare sänkningar av producentpriset bara ökar. 

För grönsaksproduktionen har vinterns priser varit för låga i förhållande till odlingskostnaderna.

Gemensamt för alla produktionsinriktningar är det faktum att tidsperioden med högre producentpriser blev alldeles för kort. Näringen hade behövt minst några år till med goda producentpriser för att bygga upp kassareserven, som nu dessutom ytterligare belastats av försenade stödutbetalningar.

Läget hos oss avviker inte nämnvärt från våra yrkeskollegors situation i de länder i Europa där producenterna protesterar. Vi dras och har under lång tid dragits med en alldeles för dålig lönsamhet i genomsnitt. Däremot finns det nog andra i livsmedelskedjan som uppvisar ökade vinster, år efter år.

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah har inlett försiktigt på sin post. Det gäller nu för henne att öka tempot för att hinna verkställa de skrivningar som finns i regeringsprogrammet. Det är bara resultatet som räknas.

Tomas Långgård
Ordförande, Österbottens Svenska Producentförbund