Kolumn Nilehn Webben
Anders Niléhn är chefredaktör för Lantbruksnytt i Sverige och medverkar ofta i LF som teknikredaktör.
Jordbruk Opinion Maskin & teknik Tema

Kommentaren:
Lantbrukstekniken och klimatet

Det råder inget tvivel om att såväl lantbrukare som lantbruksmaskintillverkare vill dra sitt strå till stacken vad gäller de nationella och internationella klimatmålen. Lantbruk har i alla tider varit en vän av klimatet. Genom att odla marken omvandlas koldioxid till syre och genom att mylla ner växtrester i marken binds kol. Det heter fotosyntes, något de flesta lärde sig redan i grundskolan.

Genom att köra traktorer på biogas, HVO eller vegetabilisk olja är lantbruket i det närmaste i ett kretslopp och även eldrift fungerar klimatneutralt om strömmen produceras på gården med hjälp av solceller, vindkraft eller biogas.

Lantbruket får dessvärre en hel del smällar i klimatdebatten ändå och självklart blir det nettoutsläpp till följd av mineralgödsel, växtskyddsmedel och diesel.

Det man ska ha klart för sig är dock att det egentligen inte är lantbruket som ska stå vid skampålen. Lantbruket producerar livsmedel som konsumenter köper. Precis som de köper en bil, ett hus eller en TV. Det är den slutliga konsumenten som påverkar klimatet ytterst.

Självklart ska man som producent, oavsett det gäller livsmedel eller TV-apparater, tillämpa en strategi som medför minsta möjliga klimatpåverkan i förhållande till produktion.

Detta är intressant ur ett ekonomiskt perspektiv då minsta möjliga insats för mesta möjliga mängd livsmedel både är lönsamt samtidigt som det är klimatsmart.

Där är faktiskt de stora lantbruksmaskintillverkarna på hugget. Med mer elektronik, uppkopplade maskiner och exaktare styrning kan mer utföras på mindre tid och det blir mer livsmedel för mindre pengar.

De stora tillverkarna arbetar sedan länge febrilt med alternativa energislag. Valtra presenterade en biogastraktor för över tio år sedan och nu har även New Holland en sådan. Fendt har en eldriven traktor på marknaden och många undersöker även möjligheten med autonoma fordon, så kallade förarlösa traktorer och maskiner.

Tyvärr hinner inte regelverket med. Valtras biogastraktor lades i malpåse då den inte gick att registrera med dåvarande regelverk. I dag säger CNH att deras New Holland biogastraktor ska kunna registreras i Norden. Ännu finns ingen med nummerplåt här, så vi får se.

I dag är det inte heller tillåtet att köra förarlöst på åkern. Förarlösa traktorer måste köras på inhägnat område, typ en motorbana.

Detta är således en viktig sak för politiker och myndigheter att lösa. För att kunna köra med eldrift med dagens teknik behöver traktorer och redskap vara relativt små. Batterikapaciteten är inte tillräcklig i dag för att köra en stor traktor i praktisk drift. För att det ska bli ekonomiskt försvarbart med små redskap måste de kunna köras utan förare.

Samma politiker som vill minska koldioxidutsläppen löser inte regelverken för att lantbrukare och maskintillverkare ska kunna leva upp till kraven.

Anders Niléhn
chefredaktör
Lantbruksnytt